Wiadomości branżowe

Polacy wybierają rynki alternatywne

W drugim kwartale 2011 r. Polacy ulokowali za pośrednictwem Wealth Solutions prawie 40 mln zł. Dzięki temu firma uplasowała się na drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży produktów inwestycyjnych wśród członków Związku Firm Doradztwa Finansowego.

 Stale wysoką popularnością cieszą się inwestycje w wino. Klienci Wealth Solutions utworzyli już 1800 portfeli winnych, w których znajduje się 13,5 tys. skrzynek najlepszych bordoskich trunków, o łącznej wartości ponad 93 mln zł. Duże zainteresowanie wzbudzają również grupowe inwestycje w ziemię, oferujące stopę zwrotu wysokości kilkudziesięciu procent rocznie. Polacy wracają także do produktów strukturyzowanych, zachęceni dobrymi wynikami zakończonych inwestycji.

Drugi kwartał obfitował w wiele złych informacji z rynków finansowych, a WIG 20 osuwał się pod wpływem informacji z Grecji. Nic więc dziwnego, że Polacy wycofali blisko 70 mln zł z funduszy inwestycyjnych i chętniej lokowali swoje środki na rynkach alternatywnych. – Inwestorzy w ostatnim czasie mocno odczuli zawirowania na rynkach finansowych i bardziej świadomie budują swoje portfele inwestycyjne. Inwestycje alternatywne pozwalają uniezależnić się od wahań instrumentów z rynku finansowego. – mówi Maciej Kossowski, Prezes Zarządu Wealth Solutions.

Wealth Solutions realizuje unikalny model biznesowy wśród firm z branży doradztwa finansowego. Spółka skupia się na tworzeniu autorskich i innowacyjnych na polskim rynku produktów inwestycyjnych. Aktywa klientów pod administracją Wealth Solutions sięgnęły 200 mln złotych.

Similar Posts