Wiadomości branżowe

Prezes Banku BGŻ w Koalicji ?Prezesi ? Wolontariusze 2011?

Jacek Bartkiewicz, prezes zarządu Banku BGŻ dołączył do Koalicji „Prezesi – Wolontariusze 2011”. Koalicja zrzesza 18 prezesów największych firm i instytucji w Polsce, którzy postanowili aktywnie popularyzować ideę wolontariatu i budowania społeczeństwa obywatelskiego w swoim otoczeniu.

Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych jest jednym z priorytetów Banku BGŻ. Wolontariat pracowniczy pomaga rozwiązywać problemy społeczne wspólnie z wiarygodnymi partnerami lokalnymi. Prezes Jacek Bartkiewicz  osobiście wspiera działania podejmowane przez Bank oraz aktywnie propaguje postawy prospołeczne wśród swoich pracowników, wierząc, że społeczna odpowiedzialność powinna być kluczową wartością w działalności organizacji.

– Wierzę, że nasze wspólne działania nie tylko przyniosą pomoc potrzebującym, ale także zainspirują innych do pomagania – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes Banku BGŻ. Jest to również znakomita okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z prezesami największych zaangażowanych społecznie firm w Polsce – dodał J. Bartkiewicz.

Bank BGŻ od lat wspiera rozwój lokalnych społeczności. Swoje działania adresuje w szczególności do młodych ambitnych ludzi, którzy wykazują ponadprzeciętny talent, pasję intelektualną i wrażliwość społeczną. Dla realizacji długofalowych projektów prospołecznych Bank powołał Fundację BGŻ, która podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku BGŻ jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. Realizuje ideę zaangażowania społecznego Banku poprzez inicjowanie programów edukacyjnych i ekologicznych, działania z zakresu pomocy społecznej, organizację akcji charytatywnych i umożliwianie pracownikom służenia pomocy społecznościom lokalnym.

 

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BRE   #ek   #pl   #zale