Inwestycje

Produkcja przemysłowa – jest tak źle, czy tak się tylko wydaje?

Produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 4,6 proc. w skali roku, podczas gdy ekonomiści oczekiwali spadku o 3,2 procent. W danych można jednak znaleźć pozytywy.

Tak duża rozbieżność między oczekiwaniami a otrzymanymi danymi sugeruje, że kryzys nieoczekiwanie wchodzi jednak do naszego przemysłu. Tymczasem warto spojrzeć na dane czerwcowe, spadek wtedy wyniósł 4,3 procent. Lipiec przyniósł więc tylko nieco słabszy odczyt od poprzedniego miesiąca.

1137163_one_dollarOczywiście produkcja wciąż się kurczy. Warto jednak przyjrzeć się publikowanemu przez GUS wskaźnikowi przeciętnej miesięcznej produkcji przemysłowej porównanej do roku 2005. Wynikają z niego dwie rzeczy. Po pierwsze produkcja przemysłowa w ostatnich 4 latach porusza się cyklicznie i zawsze w okresie czerwiec-lipiec (lub sierpień) spada. Co więcej porównując ze sobą ostatnie kilka lat, obecna dynamika jest i tak większa niż w roku 2005, 2006 i 2007. Jedynie w szczycie koniunktury w poprzednim roku wszystko szło o wiele lepiej.

Cieszy również wzrost produkcji budowlano-montażowej o 10,7 proc. w skali roku i o 5,5 proc. w skali miesiąca. Pomagają m.in. pieniądze z Unii Europejskiej na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne związane z obiektami inżynierii wodnej i lądowej. Wzrost produkcji w tym dziale wyniósł 13,1 procent.

Z dłuższej perspektywy nie wygląda to więc aż tak źle. Problemem może być utrzymywanie się dużego spadku produkcji w kolejnych miesiącach, gdy zwykle ona wzrastała. Na razie jednak, wbrew pozorom, katastrofa się nie wydarzyła.

Paweł Satalecki, Analityk Finamo

Similar Posts