Wiadomości branżowe

Promocja dolarowych lokat terminowych w Private Banking BRE Banku

W dniach od 12 do 23 września br. Private Banking BRE Banku oferuje obecnym i potencjalnym Klientom lokaty terminowe w USD po promocyjnych stawkach. Lokata w okresie promocji może być założona na 3, 6 lub 12 miesięcy. Minimalna kwota depozytu wynosi 100 000 USD.

Oprocentowanie ?promocyjnych? dolarowych lokat jest stałe i wynosi odpowiednio:

Okres lokaty

3 m-ce

6 m-cy

12 m-cy

Oprocentowanie w skali roku

3,50 %

3,80 %

4,00 %


Oznacza to, że – w porównaniu z dotychczasowymi warunkami lokat – oprocentowanie w okresie promocji wzrosło dwukrotnie i zrównało się z poziomem lokat złotowych. Nawet kilkakrotnie przewyższa ono oprocentowanie lokat w niektórych instytucjach konkurencyjnych.

Dodatkowo wszystkim nowym Klientom Private Banking, którzy zdecydują się skorzystać z promocji depozytowej, BRE Bank proponuje bezpłatne prowadzenie rachunku przez cały okres jej trwania.

Promocyjna lokata terminowa w USD to tylko jedna z wielu propozycji stabilnego i efektywnego lokowania kapitału dla Klientów Private Banking BRE Banku. Już od ponad 10 lat BRE Bank zapewnia Klientom Private Banking pomoc i doradztwo w budowaniu indywidualnych strategii inwestycyjnych i wyborze instrumentów finansowych dostosowanych do akceptowanego przez Klienta profilu ryzyka. Stosowana przez BRE Bank filozofia sprzedaży typu “open architecture” pozwala na oferowanie prestiżowym Klientom niestandardowych strategii inwestycyjnych i produktów ?szytych na miarę?. Jest to możliwe dzięki współpracy z dostawcami zewnętrznymi – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. W ten sposób Klient ma możliwość inwestowania w polskie i zagraniczne fundusze, akcje czy specjalne programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne.

BRE Bank proponuje również niestandardowe instrumenty finansowe oraz zindywidualizowane oferty kredytowe, tworzone specjalnie dla Klientów bankowości prywatnej i rzadziej dostępne w standardowej ofercie innych banków. Są to między innymi: fundusze funduszy oraz lokaty inwestycyjne i hybrydowe, oparte na wybranym przez Klienta aktywie, łączące w sobie zalety zarówno klasycznej lokaty bankowej, jak i inwestycji na rynku kapitałowym (w wybrane przez Klienta aktywo, jak np. ropa naftowa, złoto) oraz operacji na rynku walutowym.

Dynamicznie rozwija się również gama produktów poza bankowych, których zadaniem jest podkreślenie prestiżowego charakteru oferty bankowości prywatnej. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie BRE Bank nawiązał ścisłą współpracę z Europe Assistance Polska, dzięki czemu oferuje Klientom Private Banking stały dostęp do Platynowego Serwisu Concierge. Od połowy lipca br. w ramach Serwisu Concierge posiadacze kart kredytowych VISA Gold oraz VISA Platinum mogą bezpłatnie korzystać z telefonicznego serwisu informacyjno-organizacyjnego, który pozwala m.in. na:
– zaaranżowanie dla Klienta dowolnej usługi (np. zakup i dostarczenie biletu na koncert, mecz, samolot, rezerwację stolika w wybranej restauracji, czy zorganizowanie wypoczynku w wybranym miejscu na świecie, etc.), 
– skorzystanie z serwisu awaryjnego w razie problemów technicznych w domu lub samochodzie,
– uzyskanie informacji o podróżach, turystyce, rozrywce, służbie zdrowia itp.

Przygotowaniem specjalnej oferty oraz profesjonalnym wsparciem dla Klientów Private Banking zajmuje się dedykowany doradca, z którym Klient może kontaktować się w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Jest on profesjonalnie przygotowanym ekspertem, odpowiedzialnym nie tylko za bieżącą obsługę rachunku i realizację zleconych operacji bankowych, ale także za tworzenie indywidualnej strategii inwestycyjnej. Opiekunowie Klienta są specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego, na podstawie, której rekomendują Klientom konkretne rozwiązania inwestycyjne.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty udzielają pracownicy Wydziałów Inwestycji Klientów Prywatnych w Oddziałach BRE Banku oraz pod numerem telefonu 0 801 88 99 33.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy