Wiadomości branżowe

Radiolinie MiniLink E firmy Ericsson dla Exatela

Ericsson dostarczył 60 radiolinii MiniLink E w ramach umowy ramowej podpisanej z Exatel w 2004 roku. Wysokość zamówień zależna jest od bieżących potrzeb wynikających ze stopnia rozszerzania zakresu usług firmy Exatel. 

Ericsson dostarczył radiolinie MiniLink E (radiolinie PDH) i MiniLink HC (radiolinie SDH) służące do obsługi tzw. ostatniej mili dotarcia do klienta. Urządzenia firmy Ericsson pozwalają na transmisję wszelkich usług: głosowych, przesyłu danych oraz internetu. Montaż nowych urządzeń stanowi podstawę do rozwoju bazy klientów. 

Ericsson z ilością 700 000 dostarczonych produktów MiniLink jest bezspornym liderem na świecie. MiniLink jest najczęściej na świecie stosowanym rozwiązaniem systemu radiowego. MiniLink obsługuje ponad 40 światowego rynku mikrofalowego, krótkodystansowego dostępu radiowego. Szerokie portfolio produktów MiniLink odpowiada potrzebom różnorodnych systemów. 

Ericsson kształtuje przyszłość mobilnej i szerokopasmowej komunikacji internetowej będąc liderem w dziedzinie technologii. Jako dostawca nowatorskich rozwiązań technologicznych w 140 krajach, pomaga w tworzeniu najpotężniejszych na świecie firm komunikacyjnych. 

Exatel jest operatorem telekomunikacyjnym, który oferuje pełen pakiet nowoczesnych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów z grup: operatorów, korporacji, administracji publicznej oraz średnich przedsiębiorstw. Dysponuje siecią teletransmisyjną o długości ponad 15 tys.km, która stanowi jedną z największych  platform telekomunikacyjnych w Polsce. Exatel powstał na bazie wieloletniej tradycji Tel-Energo i Telbanku.. Podstawową cechą oferowanych usług jest ich wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa.

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy