Bankowość Inwestycje

Raport IPO 2009 – udany debiut w trudnych czasach

Raport IPO 2009 – udany debiut w trudnych czasach Ponad półtora roku temu rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów w historii polskiego rynku akcji. Spadki,

Raport IPO 2009 – udany debiut w trudnych czasach

Ponad półtora roku temu rozpoczął się jeden z najtrudniejszych okresów w historii polskiego rynku akcji. Spadki, jakie nastąpiły w samym tylko 2008 roku, doprowadziły bowiem do ponad 50 procentowej przeceny warszawskiej giełdy.

480968_brown_hatDo kryzysu w dużej mierze przyczyniły się niekorzystne informacje, jakie napływały z gospodarki USA, w szczególności zaś z sektora finansowego. Trudna sytuacja za oceanem bezpośrednio przełożyła się na nastroje oraz dynamikę wzrostu krajów Starego Kontynentu. Globalna przecena parkietów giełdowych zniechęciła tym samym inwestorów i emitentów do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzimej giełdy. Inwestorzy ponosząc bowiem coraz większe straty zaczęli wycofywać się z rynku, natomiast spółki niejednokrotnie odkładały decyzje dotyczące debiutu, czekając na poprawę koniunktury giełdowej.

W przekazanym Państwu Raporcie przeanalizowaliśmy zarówno spółki, jakie zadebiutowały w 2008 roku na rynku głównym GPW, jak również domy maklerskie, które je wprowadzały. Na tej podstawie wyodrębniliśmy najciekawsze i najatrakcyjniejsze oferty publiczne, a także liderów spośród aktywnie działających firm inwestycyjnych. Należy bowiem podkreślić, że to właśnie domy maklerskie mogą w dużej mierze przyczynić się do sukcesu spółki, wspierając ją w skutecznym pozyskaniu kapitału na rozwój.

Anna Janus
Prezes Zarządu, Grupa IPO.pl

Sytuacja na rynku akcyjnym
Mimo, iż sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje korzyst-
niejsza niż w większości rozwiniętych i rozwijających się gospo-
darek na świecie, atmosfera na rodzimym rynku kapitałowym pozo-
staje bardzo trudna, podobnie zresztą, jak na innych światowych
rynkach akcji. Silne powiązania fnansowe między coraz bardziej
globalną gospodarką odbiją się bowiem w znaczący sposób na par-
kietach giełdowych.
Fala przecen na rynku akcji, z jaką spotkali się inwestorzy
w 2008 roku, była kontynuacją spadków z drugiej połowy 2007 roku.
W związku z pogarszającą się atmosferą na rynku kapitałowym,
coraz więcej inwestorów wycofywało kapitał z ryzykownych inwe-
stycji na rzecz lokat bardziej bezpiecznych, takich jak obligacje
Skarbu Państwa czy też depozyty bankowe. Za sprawą pogłębia-
jącej się przeceny, swój kapitał wycofywali jednak nie tylko inwe-
storzy bezpośrednio inwestujący na rynku akcji, ale również inwe-
storzy inwestujący pośrednio za pomocą funduszy inwestycyjnych.
Według danych opublikowanych przez Analizy Online
Sp. z o.o. w całym 2008 roku uczestnicy funduszy inwe-
stycyjnych wycofali 121 mld zł, co wobec 91,3 mld zł nabyć
nowych jednostek daje ujemne saldo wpłat i umorzeń na
poziomie 29,8 mld zł. Spośród funduszy stosunkowo dobre
wyniki zanotowały jedynie fundusze obligacji, które z zało-
żenia są bezpieczne. Duża ilość umorzeń negatywnie odbiła
się jednak na całym rynku akcji, gdyż Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych musiały sprzedawać pakiety akcji, aby mieć
kapitał na wypłaty środków z tytułu umorzeń, co w prosty
sposób przyczyniło się do kolejnych fal przecen.

hastagi na stronie:

#pkopl

A to już wiesz?  Polskie spółki energetyczne są w trudnej sytuacji. Rok 2016 będzie kluczowy dla odzyskania zaufania inwestorów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy