Biznes Giełda

Redan negocjuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso za 35 mln zł

Data publikacji: 2014-08-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Redan negocjuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso za 35 mln zł
Kategoria: BIZNES, Giełda

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze br. Redan negocjuje sprzedaż inwestorowi finansowemu mniejszościowego pakietu spółki Adesso zarządzającej działalnością dyskontowej sieci TextilMarket.

Redan negocjuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso za 35 mln zł BIZNES, Giełda - Grupa Kapitałowa Redan opublikowała skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze br. Redan negocjuje sprzedaż inwestorowi finansowemu mniejszościowego pakietu spółki Adesso zarządzającej działalnością dyskontowej sieci TextilMarket.

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze br. Przez pierwszych sześć miesięcy 2014 roku Grupa Redan osiągnęła 226,2 mln zł obrotów, czyli o 7,3% więcej niż rok wcześniej. Wynik na sprzedaży w ujęciu r./r. był o 3 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu były bardzo dobre wyniki segmentu dyskontowego. Sprzedaż w części modowej realizowana w naszym kraju rozwijała się prawidłowo. Nadal negatywny wpływ na wyniki Grupy miała jednak niesprzyjająca sytuacja na Ukrainie, a w szczególności silna dewaluacja hrywny. Redan negocjuje sprzedaż inwestorowi finansowemu mniejszościowego pakietu spółki Adesso zarządzającej działalnością dyskontowej sieci TextilMarket.

„Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. jest efektem konsekwentnego wdrażania strategii w obu segmentach działalności Grupy.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA. „Bardzo dobre wyniki osiąga sieć dyskontowa TextilMarket, dzięki lepszemu dopasowaniu oferty do potrzeb klientów, poprawie sprawności operacyjnej placówek, a także efektywnym akcjom marketingowym. Wdrażane zmiany mają charakter trwały, dlatego dotychczasowy sukces jest zapowiedzią bardzo dobrych wyników części dyskontowej w całym 2014 r. Także w segmencie  fashion wdrożone działania w zakresie oferowanej klientom kolekcji, a także eliminacji nierentownych sklepów, przyniosły spodziewane efekty. Wynik na sprzedaży zrealizowanej w naszym kraju uległ poprawie. Negatywnie na wyniki części modowej, a tym samym całej Grupy, wpłynęła jednak sytuacja polityczna na Ukrainie i związana z tym dewaluacja hrywny.” – podkreślił.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket przez pierwsze sześć miesięcy tego roku miała 226,2 mln zł obrotów, czyli 7,3% więcej niż rok wcześniej. Marża handlowa brutto wzrosła o 5,7% do 96,0 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I półroczu 2014 r. zwiększyły się r./r. tylko o 2,3% do 92,7 mln zł. Zapewniło to osiągnięcie w pierwszych sześciu miesiącach br. 3,3 mln zł zysku na sprzedaży, w porównaniu do 0,3 mln z w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto za I połowę br. praktycznie osiągnął próg rentowności, czyli był o 3,9 mln zł lepszy niż rok wcześniej. Na poziomie zysku netto, Grupa poniosła jednak 2,0 mln zł straty netto, względem 2,2 mln zł na minusie w 2013 r. Negatywnie na wynik netto wpłynęło przekształcenie formy zależnej spółki Adesso ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną. Poprzednio Adesso nie było podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – dochód był opodatkowany u komplementariusza, którym był Redan, co powodowało, że był on kompensowany ze stratami podatkowymi Redan. Po zmianie formy prawnej nie jest to możliwe.

Wynik całkowity Grupy Kapitałowej uległ natomiast pogorszeniu i wyniósł -6,1 mln zł w porównaniu do 0,8 mln zł straty w I półroczu 2013 r. Była to przede wszystkim konsekwencja konieczności uwzględnienia negatywnych różnic kursowych wynikających z osłabienia ukraińskiej hrywny, i związanych z przeliczeniem sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych obejmujących należności Redanu m.in. względem spółki ukraińskiej.

Obroty segmentu fashion od stycznia do czerwca br. wzrosły r./r. o 0,4% do 105 mln zł. W tym sprzedaż na rynku krajowym zwiększyła się o ponad 10% do 81 mln zł. Z kolei sprzedaż zagraniczna zmniejszyła się o 23,5% do 23,8 mln zł, na wpłynęła głównie dewaluacja hrywny. Marża handlowa brutto w części modowej spadła o 6,2% do 45,0 mln zł. Pozytywnym efektem było obniżenie kosztów sprzedaży i zarządu o 4,3% do 48,5 mln zł. Na poziomie wyniku na sprzedaży, w segmencie modowym zanotowano 3,5 mln zł straty, w porównaniu do 2,7 mln zł na minusie w poprzednim roku.

„W części modowej pierwsze pozytywne zmiany przynosi zmiana w ofercie produktowej. Widać to wyraźnie w wynikach osiąganych w Polsce. Z tego powodu w każdym kolejnym sezonie uzyskiwane przez nas rezultaty będą lepsze. ” – zauważył Wiceprezes Zarządu Redan SA.

„W sieci dyskontowej wyniki uzyskane w I półroczu br. są dużym sukcesem. Korzystne efekty przynosi trafny wybór oferty towarowej, a także skuteczne akcje marketingowe. Duże nadzieje wiążemy z dynamicznym rozwojem sprzedaży pierwszego w kraju internetowego sklepu dyskontowego, a także wejściem na rynki naszych południowych sąsiadów: Słowacji i Czech.” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

Po sześciu miesiącach br. segment dyskontowy zanotował 14,2% wzrost obrotów r./r. do 121,1 mln zł. W tym okresie marża handlowa brutto poprawiła się o 18,8% do 50,9 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 9,3% do 43,2 mln zł. W efekcie wynik na sprzedaży sektora dyskontowego wyniósł 7,7 mln zł na plusie, w porównaniu do 3,3 mln zł zysku w pierwszych sześciu miesiącach 2013 r.

Zarząd Redanu poinformował o uzgodnieniu podstawowych zasad sprzedaży inwestorowi finansowemu 25% udziałów zależnej spółki Adesso za 35 mln zł (Adesso zarządza siecią sklepów dyskontowych TextilMarket). Fundusz będzie miał prawo do zakupu dodatkowego pakietu 11% udziałów Adesso za 15 mln zł. „Uzgodniona w funduszem wycena całego Adesso w wysokości 140 mln zł. zbliża nas do realnej wartości tego aktywa. Przełożenie tej wielkości na cenę akcji Redan – przy założeniu, że nie mielibyśmy innych aktywów – oznaczałoby notowania na poziomie ok. 3,90 zł. To – w naszej opinii – zbliża nas do wartości rynkowej. Wartość Adesso, którego będziemy cały czas większościowym akcjonariuszem, będzie rosła, podobnie jak części modowej, wraz z poprawą jej wyników. To spowoduje, że cena akcji Redan powinna szybko osiągnąć powyższy poziom i docelowo go przekroczyć.” – powiedział Bogusz Kruszyński.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Redan negocjuje sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Adesso za 35 mln zł BIZNES, Giełda - Grupa Kapitałowa Redan opublikowała skonsolidowane wyniki za pierwsze półrocze br. Redan negocjuje sprzedaż inwestorowi finansowemu mniejszościowego pakietu spółki Adesso zarządzającej działalnością dyskontowej sieci TextilMarket.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Similar Posts