Biznes Giełda

Rekordowy wzrost przychodów netto GK Pragma Inkaso

Data publikacji: 2014-08-29
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Rekordowy wzrost przychodów netto GK Pragma Inkaso
Kategoria: BIZNES, Giełda

28 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2014 r.

Rekordowy wzrost przychodów netto GK Pragma Inkaso BIZNES, Giełda - 28 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2014 r. Wyniki wykazują bardzo pozytywne rezultaty realizacji wprowadzonej strategii. Przychody netto Grupy wzrosły r/r o 27% do rekordowego w historii poziomu 19,6 mln zł, a wynik na sprzedaży, wynik operacyjny i wynik brutto wzrosły odpowiednio o 75, 32 i 49%.

Półroczne przychody ze sprzedaży netto (wypracowane marże) wzrosły o 27% do rekordowego w historii Grupy poziomu 19 692 tys. zł. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna pakietów wierzytelności (o 1725%), kupna wierzytelności (o 152%) oraz faktoringu (o 39%).

Przychody brutto wzrosły r/r o ok. 30%. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi kupna pakietów wierzytelności (o 81%), kupna wierzytelności (o 33%) oraz faktoringu (o 32%) oraz windykacji na zlecenie (o 28%).

„I półrocze 2014 r. było okresem, który upłynął pod znakiem dalszego przebudowywania modeli biznesowych spółek Grupy i wdrażania opublikowanej Strategii. Grupa intensywnie rozwijała w tym okresie działalność faktoringową, zwiększyła przychody z działalności windykacyjnej (windykacja na zlecenie i nabywanie pojedynczych wierzytelności), a także zintensyfikowała działalność w zakresie pakietów wierzytelności prowadząc ją w ramach utworzonego pod koniec ubiegłego roku funduszu sekurytyzacyjnego Pragma 1. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, ograniczona natomiast została działalność pożyczkowa Pragma Inwestycje” – komentuje Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA.

Zarząd GK Pragma Inkaso ocenia sytuację finansową Grupy jako bardzo dobrą.

„Wielkość zadłużenia (biorąc pod uwagę płynność i rotację aktywów) jest umiarkowana i nie będzie rosnąć. W pierwszym półroczu wskaźnik rotacji portfela wzrósł o 39%, a spłaty portfela w trakcie półrocza osiągnęły kwotę 249 mln zł i były o 77% wyższe niż jego średnia wartość. Co bardzo przy tym istotne, w czasie pierwszych siedmiu miesięcy br. Grupa otrzymała przeszło 23 mln zł spłat na poczet aktywów niepracujących, gotówka ta zmniejszyła zobowiązania oprocentowane Grupy, a następnie została wykorzystana na budowę portfela faktoringowego”- wyjaśnia Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA

W I półroczu 2014 roku GK Pragma Inkaso pozyskała należności o wartości 376 726 tys. zł, co oznacza wzrost o 53% w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Największy wzrost można zaobserwować w ramach usługi zakupu pakietów wierzytelności, co wynika z nabycia pakietów przez Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1. W zakończonym 30.06. br. półroczu zarządzany przez Pragma Inkaso Fundusz nabył wierzytelności o łącznej wartości ok. 49 mln zł.

W I półroczu 2014 r. Grupa pozyskała 300 nowych Klientów.

„Dobra sytuacja finansowa Grupy, płynność jej aktywów i bezpieczny (szczególnie na tle wysokiej rotacji aktywów) poziom zadłużenia pozwoliły w 2014 r. po raz trzeci z rzędu wypłacić akcjonariuszom Pragma Inkaso dywidendę (w wysokości 1 zł na akcję). Na zasadach określonych w objętej Strategią polityce dywidendy zamierzamy kontynuować wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w wysokości nie niższej niż 1 zł również w kolejnych latach” – dodaje Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso SA.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Rekordowy wzrost przychodów netto GK Pragma Inkaso BIZNES, Giełda - 28 sierpnia br. Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso opublikowała skonsolidowane wyniki za I półrocze 2014 r.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy