Bankowość

Rozszerzona oferta funduszy Pioneer dostępna od kwietnia w Pekao SA

Rozszerzona oferta funduszy Pioneer dostępna od kwietnia w Pekao SA

Od kwietnia klienci Banku Pekao SA mają do wyboru kolejne nowości w ofercie Funduszy Pioneer. Pakiet funduszy ?pod parasolem” Pioneer FIO rozszerzył się o 8 dodatkowych i z 11 subfunduszami jest jednym z największych tego typu produktów na polskim rynku. Z kolei Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO to pierwszy produkt inwestycyjny na rynku otwartych funduszy inwestycyjnych, który umożliwia automatyczne wypłaty bieżącego dochodu poprzez odkupywanie jednostek uczestnictwa.

Rozszerzenie palety Funduszu Parasolowego Pioneer FIO polegało na przekształceniu popularnych funduszy w subfundusze i nie wiąże się dla klientów z żadnymi opłatami ani podjęciem jakichkolwiek działań. Zaletą jest natomiast możliwość skorzystania ze wszystkich najbardziej popularnych 11 funduszy Pioneer w ramach jednego funduszu Parasolowego.

Główną korzyścią dla Klienta z inwestycji w Fundusz Parasolowy Pioneer FIO jest możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami znajdującymi się pod parasolem, czyli możliwość optymalizacji strategii w zależności od sytuacji na rynku. Dodatkowo, podatek od zysków płacony jest dopiero w momencie wycofywania środków z funduszu parasolowego (odkupienie jednostek lub przeniesienie do fundusz nie wchodzącego w skład funduszu parasolowego). Dzięki temu przez dłużysz okres czasu większa część pieniędzy Klienta ?pracuje” w funduszu, a więc potencjalnie ma on szansę osiągnąć wyższe zyski.

Pekao-MasterCard-Credit
Pekao-MasterCard-Credit

Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO należy do kategorii funduszu obligacyjnych, aktywa inwestowane są głównie w obligacje korporacyjne firm polskich i europejskich, trudno dostępne dla Klientów indywidualnych. Jego zasadnicza zaleta to możliwość osiągnięcia potencjalnie atrakcyjnego zysku i ograniczone ryzyko dzięki inwestycjom w obligacje spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz posiada trzy okresy inwestycyjne: pierwszy w okresie subskrypcji, drugi trzy i pół letni okres właściwych inwestycji oraz trzeci okres – zakończenia funkcjonowania funduszu. Jeżeli fundusz wypracuje zysk netto, to już po roku drugiego okresu inwestycyjnego automatycznie będzie on wypłacony klientowi. Kolejne ewentualne zyski będą wypłacane w okresach półrocznych.

– Nowy Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO uwalnia klientów od podjęcia trudnej decyzji, kiedy umarzać jednostki uczestnictwa, aby zachować wypracowane zyski. Dzięki automatycznej wypłacie ewentualnych zysków, klient nie musi sam śledzić wartości jednostki uczestnictwa i ma pewność, że zrealizowane przez fundusz zyski netto regularnie będą trafiać na jego konto. Jest to produkt polecany szczególnie bardziej ostrożnym inwestorom, obawiającym się inwestycji na rynku akcji, oczekującym zysku już w trakcie inwestycji a nie na jej koniec. – mówi Mateusz Gołąb dyrektor departamentu Klienta Zamożnego w Pekao SA.

Fundusz stwarza możliwość wypracowania zysków wyższych niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Skrupulatny wybór firm o wysokiej wiarygodności kredytowej znacząco ogranicza ryzyko. Aktywa funduszu w głównym okresie inwestycyjnym będą lokowane w obligacje korporacyjne o ratingu nie niższym niż BBB – według terminologii Standard&Poor’s lub o ratingu zbliżonym według innych wiodących agencji ratingowych. Aktywa mogą być również lokowane w instrumenty rynku pieniężnego posiadające ocenę krótkoterminową nie niższą niż A3 według Standard&Poor’s lub o ratingu zbliżonym według innych wiodących agencji ratingowych.

Okres subskrypcji Funduszu Pioneer Instrumentów Dłużnych potrwa do 5 maja. Drugi okres inwestycji trwa 3,5 roku i rozpocznie się w dniu 6 maja 2010 r. i potrwa do 7 listopada 2013 r. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1000zł, każda następna wpłata to minimum 100 zł.

——————————————–

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn ?Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker” .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy