Wiadomości branżowe

Serwis raportu rocznego ING Banku Śląskiego dostępny on-line

ING Bank Śląski kontynuuje dobre praktyki w zakresie efektywnej i przejrzystej komunikacji z akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego. Główne osiągnięcia i działania Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku zostały przedstawione w serwisie raportu rocznego na stronie internetowej banku.

Serwis www raportu rocznego ING Banku Śląskiego zwiększa efektywność i szybkość komunikacji z inwestorami, akcjonariuszami i innymi odbiorcami zainteresowanymi działalnością banku. Treści z Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności zostały opracowane w przyjaznej formie, umożliwiającej użytkownikowi intuicyjne poruszanie się po serwisie oraz łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji. Serwis zawiera również wiele nowatorskich rozwiązań, w tym interaktywne tabele i wykresy, możliwość samodzielnego stworzenia własnego raportu składającego się z wybranych fragmentów raportu, dodania osobistych notatek do poszczególnych fragmentów, pobierania danych w postaci plików excel i drukowania wybranych fragmentów. Udostępniono również słownik pojęć finansowych, a także możliwość bezpośredniego zadania pytania lub wyrażenia opinii dotyczących całego serwisu lub jego wybranych treści. Najważniejsze dane finansowe zawarte w serwisie są dostępne za okres ostatnich siedmiu lat.

Raport jest dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej na stronie internetowej banku www.ingbank.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz bezpośrednio ze strony www.raportroczny.ingbank.pl.


dostarczył infoWire.pl

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy