Wiadomości branżowe

Solidne wyniki, rosnące udziały rynkowe, nr 1 w Polsce pod względem kapitału w testach warunków skrajnych i AQR

Bank Pekao, oceniony jako nr 1 wśród największych europejskich banków w przeglądzie jakości aktywów (AQR), zaraportował wzrost skonsolidowanego zysku netto o +8,6% r/r do wysokości   704 mln zł. Tak dobre rezultaty pozwoliły osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 11,4%, przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18,3%. Wyniki

Bank Pekao, oceniony jako nr 1 wśród największych europejskich banków w przeglądzie jakości aktywów (AQR), zaraportował wzrost skonsolidowanego zysku netto o +8,6% r/r do wysokości   704 mln zł. Tak dobre rezultaty pozwoliły osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 11,4%, przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18,3%. Wyniki zostały osiągnięte dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o +3,1% r/r i dalszej obniżce kosztów ryzyka. Bank kontynuował wzrost wolumenów powyżej rynku zarówno w kredytach +8,9% r/r, jak i depozytach +12,8% r/r.

Skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o +8,6% r/r do 704 mln zł. Było to możliwe dzięki znaczącej poprawie zysku operacyjnego o +3,1% r/r, który wyniósł 1 005 mln zł i obniżeniu kosztów ryzyka do poziomu 54 punktów bazowych.

Wzrost zysku operacyjnego był możliwy dzięki kontynuacji wzrostu wolumenów, co pozwoliło na wzrost dochodów o +1,3 r/r, przy  jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych o  -0,7% r/r.

Dochody Banku wzrosły do poziomu 1 865 mln zł (+1,3% r/r), dzięki poprawie zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z działalności handlowej.  Wynik odsetkowy zwiększył się o +3,5% r/r  do   1 134 mln zł,  dzięki wzrostowi wolumenów, który skompensował pierwsze efekty kolejnych obniżek stóp procentowych. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,2%. Przychody prowizyjne wyniosły 505 mln zł. Koszty operacyjne spadły kolejny raz, o -0,7% r/r, do poziomu 860 mln zł.

Dalszej poprawie uległ koszt ryzyka, który wyniósł 54 punktów bazowych, a wskaźnik kredytów nieregularnych obniżył się do poziomu 6,9%.

Pekao odnotował znaczący wzrost wolumenów kredytowych o +8,9% r/r do poziomu 116,3 mld zł. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych łącznie wzrósł o 15,2% r/r osiągając poziom 40,6 mld zł, co pozwoliło na dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych (+10,5% r/r) do poziomu 47,7 mld zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 7,8% r/r do 68,6 mld zł.

Baza depozytowa, wyłączając OFE, wzrosła o +12,8% r/r,  depozyty detaliczne wzrosły o +8,0% r/r do 54,3 mld zł, natomiast depozyty korporacyjne wzrosły o +15% r/r do poziomu 65,2 mld zł.

Bank Pekao umocnił swoją pozycję na rynku zwiększając udziały rynkowe zarówno w kredytach jak i depozytach.

Bardzo dobry kwartał powiedział Luigi Lovaglio,  Prezes Zarządu Banku Pekao. Pozycja numer 1 pod względem kapitału, zakumulowana wartość aktywów oraz zdolność wzrostu dają pewność utrzymania dobrych wyników.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy