Wiadomości branżowe

Specjalna oferta dla absolwentów

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami końcem roku szkolnego i akademickiego Bank Pekao SA przygotował dla studentów oraz uczniów kończących naukę preferencyjne warunki przy otwieraniu Eurokonta Standard, Plus, WWW lub VIP. Studentom uczelni i szkół wyższych korzystających z Eurokonta Akademickiego bank proponuje kontynuację korzystania z usług Pekao SA dzięki przejściu na specjalnych zasadach z pakietu studenckiego na jeden z czterech proponowanych wariantów – np. internetowe Eurokonto WWW.

Preferencje dotyczą m.in. zwolnienia przez pół roku z opłat za korzystanie z konta i Teleserwisu oraz zwrotu 50% pierwszej opłaty za kartę Pekao/Shell i/lub Eurokartę czy Visę Concerto. Inne korzyści dla młodych klientów, którzy zdecydują się na udział w promocji, to możliwość uzyskania kredytu na zakup środków transportu oraz kredytu hipotecznego lub budowlano-hipotecznego DOM na specjalnych warunkach.

W ramach Eurokonta Akademickiego Pekao SA osoby pomiędzy 18. a 25. rokiem życia, uczące się mogą korzystać z usług takich jak zlecenia stałe, pożyczka w Eurokoncie, system Teleserwis czy też otworzyć lokatę terminową. Minimalna kwota systematycznych wpłat
na rachunek wynosi 200 zł miesięcznie lub całe wynagrodzenie, stypendium, bądź renta. Rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla małżonków, gdy oboje się uczą lub studiują. Do konta akademickiego wydawane są karty: IKM, Maestro, Eurokarta i Visa Concerto.

Bank Pekao SA – z około 180 tys. Eurokont Akademickich – należy do liderów w obsłudze rachunków dla uczniów i studentów, obejmując niemal 25%[1] rynku ROR-ów osób kształcących się. Rok temu Eurokont Akademickich było 166 tys., co oznacza, że co miesiąc rachunek w Pekao SA otwiera ponad 1.000 studentów.

Ofertę Pekao SA dla osób uczących się wyróżnili sami studenci. Bank Pekao SA został w opinii Parlamentu Studentów RP “Najlepszym bankiem studenckim w roku akademickim 2000-2001” oraz otrzymał tytuł “Najprzyjaźniejszego banku dla studenta w roku akademickim 2000-2001”. Ponadto kredyt studencki oferowany przez Bank otrzymał tytuł “Najpewniejszego kredytu studenckiego w roku akademickim 2000-2001”.

Bank Pekao SA został również wybrany “Studenckim Bankiem Roku 2001” w wielkim plebiscycie zorganizowanym przez studencki portal Korba.pl i miesięcznik “Dlaczego”. Przez cały rok akademicki “Dlaczego” na swoich łamach, a Korba.pl w Internecie, pytali polskich studentów o ich ulubione marki w różnych kategoriach. Ponad 50 tys. głosów, które napłynęło, ułożyło listę “Studenckich Produktów Roku 2001” w 22 kategoriach. W odpowiedzi na pytanie “bank, który lubi studentów” najczęściej wskazywanym był Bank Pekao SA. Zgodnie z tym werdyktem Pekao SA otrzymało statuetkę oraz prawo do posługiwania się tytułem “Studencki Bank Roku 2001”.

Pakiet promocyjny dla studentów i uczniów kończących naukę obejmuje

 • Zwolnienie z opłaty za pakiet Eurokonto Standard, Plus, WWW lub VIP przez pierwszych 6 miesięcy,
 • Zwolnienie z opłaty za Teleserwis przez 6 miesięcy,
 • Zwrot 50% pierwszej opłaty za kartę Pekao/Shell i/lub Eurokarta i/lub Visa Concerto,
 • Kredyt na zakup środków transportu:
 1. Prowizja za udzielenie kredytu (na nowy i używany środek transportu) – 1% kwoty kredytu,
 2. Oprocentowanie kredytów złotowych – minimalna stawka procentowa w zależności od rodzaju stopy procentowej: 18,75% dla zmiennej lub 17,75% dla stałej stopy,
 3. Oprocentowanie dla kredytów waloryzowanych : dla USD – od 6,6%, dla EUR – od 7,85% oraz dla    CHF od 8,39%,
 • Kredyt hipoteczny DOM, budowlano-hipoteczny DOM:
 1. Prowizja za udzielenie kredytu  – 1% kwoty kredytu,
 2. Marża dla kredytów złotowych 1,5% w części hipotecznej i 2% w części budowlanej,
 3. Oprocentowanie dla kredytów waloryzowanych: w części hipotecznej dla USD i EUR 4%, dla CHF 5%; w części budowlanej dla USD i EUR 4,5%, CHF 5,5%.

[1] Źródło: Pokolenie X. Uczniowie i studenci na rynku usług bankowych. B.P.S. Consultants Poland Ltd., czerwiec 2001

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy