Inwestycje

Spółka Fast Finance SA zadebiutowała dziś na Głównym Rynku GPW

Fast Finance SA, spółka zajmująca się zakupem wierzytelności detalicznych i odzyskiwaniem ich na własny rachunek, zadebiutowała dziś na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przenosząc swoje akcje z rynku NewConnect. Tym samym Fast Finance stało się trzecią spółką w historii polskiego rynku kapitałowego, która zmieniła rynek notowań z NewConnect na główny parkiet.

Do obrotu giełdowego zostanie wprowadzonych 40 mln akcji serii B oraz 15 mln akcji serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda.

Fast_Finance_logo?Będąc spółką notowaną na Głównym Rynku GPW będziemy postrzegani przez banki z obszaru consumer finance oraz operatorów telefonicznych jako bardziej wiarygodny podmiot, co pośrednio może zwiększyć nasze możliwości pozyskiwania pakietów wierzytelności oraz poszerzyć grono potencjalnych partnerów biznesowych.? ? powiedział Jacek Daroszewski, prezes zarządu spółki ? ?Zmiana rynku notowań to także szansa dla Fast Finance na zdobywanie tańszego finansowania. Nie wykluczamy, że w przyszłości środki na zakup kolejnych portfeli wierzytelności pozyskiwać będziemy poprzez emisję obligacji korporacyjnych.?

Głównymi kontrahentami Fast Finance są banki detaliczne oraz operatorzy telefoniczni. Niemal 100% dłużników to osoby fizyczne. Średnia wartość jednej wierzytelności wynosi ok. 5 tys. zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy