Biznes Giełda

Spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego

Data publikacji: 2014-03-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego
Kategoria: BIZNES, Giełda

W dniu 25 marca br. spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną publiczną ofertą akcji.

Spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego BIZNES, Giełda - W dniu 25 marca br. spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną publiczną ofertą akcji.

W dniu 25 marca br. spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną publiczną ofertą do 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Obecnie akcje serii B są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Obecnie podstawowa działalność spółki skupia się na dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez sieć 36 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Najintensywniej Grodno działa w województwie mazowieckim, gdzie od wielu lat jest liderem. Punkty sprzedaży zaopatrywane są przez nowoczesne centrum magazynowe zlokalizowane w Małopolu pod Warszawą.

Oprócz bogatej oferty towarów – ponad 130 000 produktów – spółka świadczy dodatkowe usługi specjalistyczne, w tym między innymi doradztwo techniczne, audyty energetyczne i oświetleniowe, inżynierię oświetleniową oraz obsługę gwarancyjną. Grodno dostarcza również usługi w obszarze rozwiązań fotowoltaicznych.
Spółka posiada szeroką i zdywersyfikowaną grupę odbiorców z sektorów energetyki, budownictwa, infrastruktury i przemysłu.

 

Dodatkowe informacje o spółce Grodno S.A.:
Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2013/2014 przychody spółki wzrosły o 8% rdr do poziomu 160 mln zł. EBITDA oraz zysk operacyjny spółki wyniosły odpowiednio 7,5 mln zł oraz 5 mln zł. Marża EBIT wyniosła 3,1% wobec 1,4% w analogicznym okresie 2012/2013. Narastająco zysk netto wyniósł 3,2 mln zł tj. blisko 6-krotnie więcej niż w roku poprzednim, gdzie wyniósł 0,6 mln zł.

W ciągu ostatnich 3 lat, tj. od momentu pozyskania kapitału z emisji akcji serii B i ich wykorzystania na rozwój terytorialny, nastąpił dynamiczny wzrost skali działalności spółki, mierzonej wartością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Celem strategicznym Grodna jest kontynuowanie dynamicznego rozwoju i osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez rozbudowę sieci dystrybucji oraz poszerzenie oferty produktowej

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego BIZNES, Giełda - W dniu 25 marca br. spółka Grodno S.A. złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną publiczną ofertą akcji.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy