Wiadomości branżowe

STABILNA PRZYSZŁOŚĆ w Kredyt Banku

STABILNA PRZYSZŁOŚĆ to pierwsze ubezpieczenie z regularną składką przygotowane przez życiową WARTĘ z myślą o klientach Kredyt Banku. Produkt łączy ochronę życia z bezpiecznym oszczędzaniem. Wypłata kapitału na koniec okresu ubezpieczenia jest gwarantowana i może stanowić np. uzupełnienie dochodów na emeryturze.

Indywidualne Ubezpieczenie Oszczędnościowe STABILNA PRZYSZŁOŚĆ to długoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie.

– Formuła ochrony i gromadzenia kapitału na przyszłość, to dobre rozwiązanie dla odpowiedzialnych osób. Z jednej strony to zabezpieczenie dla nich samych, bo gwarantuje uzyskanie konkretnego kapitału na koniec okresu umowy. STABILNA PRZYSZŁOŚĆ gwarantuje bowiem wypłatę kapitału, który może znacząco zasilić nasz budżet. Z drugiej, zabezpiecza najbliższych na wypadek śmierci. – mówi Monika Nowakowska, rzeczniczka WARTY i Kredyt Banku. 

Ubezpieczenie mogą zawrzeć osoby w wieku od 18 lat do 65 lat. Minimalny okres ubezpieczenia to 5 lat, a maksymalny 30.

Polisa w zakresie  podstawowym zapewnia wypłatę gwarantowanego kapitału na koniec trwania umowy lub świadczenie osobie upoważnionej w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowy dodatkowe rozszerzają ten zakres o wypłatę dodatkowego świadczenia osobie wskazanej w umowie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku oraz pakiet medycznych usług assistance.

Assistance medyczny zapewnia osobie ubezpieczonej i jej bliskim pomoc w trudnych sytuacjach związanych ze zdrowiem. WARTA zorganizuje i pokryje koszty m.in. wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, opieki w szpitalu i po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz pomocy psychologa.

Suma ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie, a jej maksymalna wartość przy zawarciu umowy ubezpieczenia zależy od wieku osoby ubezpieczonej. Osoby, które nie ukończyły 45 roku życia mogą wykupić polisę z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł, pomiędzy 45 a 60 rokiem życia do 50 tys. zł,
a powyżej 60 roku życia do 20 tys. zł. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku osoba wskazana w polisie otrzyma dwukrotną wartość sumy ubezpieczenia. 

– Osoby zawierające ubezpieczenie nie muszą przedstawiać żadnych badań lekarskich, wystarczy że  podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia. Ze względu na ograniczone do minimum formalności polisę można wykupić podczas jednej wizyty, nawet będąc „przy okazji” w Kredyt Banku – dodaje Monika Nowakowska.

Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie.

 

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy