Biznes Giełda

Sukces emisji obligacji ARTNEWS. Nowa emisja akcji na rynku amerykańskim.

Data publikacji: 2014-11-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Sukces emisji obligacji ARTNEWS. Nowa emisja akcji na rynku amerykańskim.
Kategoria: BIZNES, Giełda

ARTNEWS S.A, spółka notowana na rynku New Connect, która w połowie br. dokonała akwizycji dwóch amerykańskich firm – ARTnews LLC i Skate’s LLC, zakończyła program emisji 2 letnich obligacji o wartości 7,9 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych spółki wyniosło 9,25%.

Sukces emisji obligacji ARTNEWS. Nowa emisja akcji na rynku amerykańskim. BIZNES, Giełda - ARTNEWS S.A, spółka notowana na rynku New Connect, która w połowie br. dokonała akwizycji dwóch amerykańskich firm - ARTnews LLC i Skate’s LLC, zakończyła program emisji 2 letnich obligacji o wartości 7,9 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych spółki wyniosło 9,25%.

ARTNEWS S.A, spółka notowana na rynku New Connect, która w połowie br. dokonała akwizycji dwóch amerykańskich firm – ARTnews LLC i Skate’s LLC, zakończyła program emisji 2 letnich obligacji o wartości 7,9 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych  spółki wyniosło 9,25%.

Środki finansowe pozyskane przez spółkę z programu emisji obligacji zostaną wykorzystane na restrukturyzację zadłużenia i finansowanie dalszej ekspansji Spółki, szczególnie w dziedzinie mediów cyfrowych.

Po tym jak ARTNEWS SA nabyła w maju 2014 roku najstarszy na świecie magazyn o sztuce ARTnews LLC, spółka dokonała dodatkowych inwestycji zmierzających do dostosowania pisma do nowoczesnych standardów technologii medialnych, a także metod dystrybucji.

 

Skokowy wzrost dynamiki przychodów i sprzedaży magazynu ARTnews

ARTNEWS S.A. udało się odwrócić trend spadkowy czytelnictwa wydań drukowanych na rynku amerykańskim oraz osiągnąć znaczną dynamikę wzrostu liczby odbiorców cyfrowych, zwiększając zasięg wydań cyfrowych o 185,9% oraz czytelnictwo wydań drukowanych o 16,5% na dzień 30 września 2014 w porównaniu z 30 września 2013.

Spółka zanotowała silny wzrost udziału sprzedaży produktów cyfrowych w ogólnej ofercie produktowej Grupy, zwiększając udział sprzedaży cyfrowej w całkowitych przychodach z 7% w III kw. 2013 do 21% w III kw. 2014.

Dzięki zbadanemu i zweryfikowanemu nakładowi w wysokości 73 166 egzemplarzy magazyn ARTnews jest dziś największym na świecie drukowanym magazynem, poświęconym sztuce (pod względem płatnego nakładu).

 

Emisja akcji na rynku amerykańskim

Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka planuje dodatkowe inwestycje w poszerzenie portfela dotychczas oferowanych usług w ramach przejętych amerykańskich firm (serwisy aukcyjne, szkolenia e-learning) zarząd podjął decyzje o rozpoczęciu spotkań z inwestorami w USA. Celem jest przygotowanie pierwszej emisji akcji polskiej spółki dla inwestorów na rynku amerykańskim.

‘’Przeprowadziliśmy już pierwsze spotkania z inwestorami w ramach road-show. Są to zarówno inwestorzy indywidulani jak i fundusze działające na globalnym rynku sztuki i mediów. Docelowo planujemy emisję nowych akcji o wartości ponad 10 mln PLN‘’ – podkreśla Izabela Depczyk, która  koordynowała proces przejęcia amerykańskich podmiotów.

Emisja obligacji, którą przeprowadziła spółka  w ostatnich tygodniach spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych i instytucji. Nowe środki finansowe i warunki emisji pozwoliły spółce na obniżenie średniej ważonej stopy procentowej zadłużenia również dzięki obniżeniu stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski” – stwierdził Jakub Kokoszka, prezes ARTNEWS S.A.

 

Restrukturyzacja prowadzi do wzrostu wyniku netto ARTNEWS w 2014 i 2015

„Ukończona w sierpniu br. restrukturyzacja ARTnews LLC przynosi efekty w postaci zwiększonych przychodów z tytułu reklam oraz większej sprzedaży egzemplarzowej, co wkrótce przełoży się na wyniki finansowe spółki ‘’ – dodaje Izabela Depczyk, dyrektor ds. operacyjnych ARTNEWS S.A., która koordynowała proces akwizycji dwóch amerykańskich firm – ARTnews LLC i Skate’s LLC.

Po oszacowaniu wstępnych danych operacyjnych i finansowych za III kwartał tego roku spółka potwierdziła prognozę rocznych przychodów za 2014 rok na poziomie 15 mln PLN (4,6 mln US$). W 2015 roku przychody mają wzrosnąć o 45%.

‘’W 2015 roku spodziewamy się wzrostu naszych przychodów o 45% i przekroczenia progu 23 mln PLN (7 mln $). Przyczynią się do tego operacje prowadzone na przestrzeni 2015 roku, który będzie pierwszym pełnym okresem konsolidacji naszych przedsiębiorstw mediowych w Stanach Zjednoczonych, organicznego wzrostu na rynku amerykańskim oraz wprowadzenia niektórych naszych marek na rynek europejski. Warszawa stanie się bazą produkcyjną i dystrybucyjną dla amerykańskich firm” – dodaje Izabela Depczyk , COO spółki ARTNEWS S.A.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Sukces emisji obligacji ARTNEWS. Nowa emisja akcji na rynku amerykańskim. BIZNES, Giełda - ARTNEWS S.A, spółka notowana na rynku New Connect, która w połowie br. dokonała akwizycji dwóch amerykańskich firm - ARTnews LLC i Skate’s LLC, zakończyła program emisji 2 letnich obligacji o wartości 7,9 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych spółki wyniosło 9,25%.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Similar Posts