Ubezpieczenia

ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie

Kompleksowy i dostosowany do potrzeb klientów. Taki właśnie jest Sposób na Przyszłość ? nowe ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie.

Jak wynika z badań społecznych, 83% Polaków uważa, że człowiek odpowiedzialny powinien być ubezpieczony na życie. Tymczasem polisę posiada tylko co piąty z nas. Dlaczego tak się dzieje? Analizy przeprowadzone przez ING Życie wskazują na kilka przyczyn. Istotną barierą jest fakt, że kwestie dotyczące finansów wydają się nam zawiłe i niezrozumiałe.

?Klienci komunikują, że ubezpieczenia są skomplikowane. Bardzo często nie wiedzą, co dokładnie zapewnia im polisa na życie i na co przeznaczane są ich pieniądze. Dodatkowo większość produktów ubezpieczeniowych zniechęca brakiem możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta zarówno w momencie zakupu, jak i w trakcie trwania umowy. Polisą, która eliminuje powyższe bariery, jest Sposób na Przyszłość? ? wyjaśnia Katarzyna Osińska, Starszy Inżynier Produktów w ING Życie.

Elastyczność i zniżki: powiew świeżości na rynku

Sposób na Przyszłość to ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. Pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową do 10 osób niezależnie od tego, jaki stopień pokrewieństwa je łączy. Mając na uwadze budżet rodzinny firma oferuje zniżkę w wysokości 10%, jeśli ubezpieczeniem są objęte co najmniej dwie osoby.

Sposób na Przyszłość pozwala elastycznie dobrać zakres ubezpieczenia dla każdego członka rodziny.
W trakcie trwania umowy zakres ubezpieczenia można modyfikować tak, by odpowiadał zmieniającym się potrzebom. Do umowy podstawowej można dobrać umowy dodatkowe, które dla wygody i korzyści klienta zostały spakietowane według głównych potrzeb.
W ofercie są trzy pakiety umów: wypadkowy, zdrowotny i dziecięcy. Główną korzyścią, jaką dają pakiety, są zniżki w składce do 15%.

Każdy może więc skomponować polisę odpowiadającą na jego konkretne potrzeby. Aktualnie nie ma na rynku żadnego innego ubezpieczenia na życie o tak rozbudowanych możliwościach.

Przejrzystość kosztów

Sposób na Przyszłość łączy w sobie ochronę życia z inwestycją. Dzięki przejrzystej konstrukcji polisy klient dokładnie wie, na co przeznaczone są jego składki. Jest to możliwe dzięki podziałowi składki na dwie części.

Pierwsza część ? ochronna ? to ubezpieczenie całej rodziny. Składka ochronna zapewnia finansowe wsparcie np. w razie choroby lub dla najbliższych w wypadku śmierci osób ubezpieczonych. Druga część ? inwestycyjna ? buduje kapitał, który może zostać w przyszłości przeznaczony na realizację planów i marzeń lub dodatkową emeryturę. Na szczególną uwagę zasługuje część inwestycyjna ? dzięki obniżonym opłatom już od drugiego roku inwestowane jest 100% wpłacanych składek.

Dopasowanie do potrzeb

Nowa polisa ING Życie to także możliwość dostosowania ubezpieczenia do konkretnych wydarzeń w życiu: pojawienia się partnera, założenia rodziny, rozwodu, czy zmiany pracy. Właściciel polisy może w dowolnym momencie trwania umowy rozszerzyć ochronę na inne osoby, np.: w sytuacji gdy bierze ślub, ale także z niej zrezygnować, np. gdy dzieci się usamodzielnią. Istnieje także możliwość wymiany pakietów, umów dodatkowych oraz modyfikacji sumy ubezpieczenia oraz składki, np. gdy zmieniamy pracę i nie mamy wystarczających środków finansowych.

Assistance

Dodatkowym atutem Sposobu na Przyszłość jest bezpłatne assistance dołączone do każdego z pakietów,
z którego można skorzystać w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer i np. poprosić o dostarczenie niezbędnych lekarstw, transport do placówki medycznej, pomoc rehabilitanta lub pielęgniarki.

Ubezpieczenie Sposób na Przyszłość to prosty oraz skuteczny sposób na ochronę życia i gromadzenie kapitału na przyszłość. Jest kompleksowe i dopasowuje się do aktualnej sytuacji w życiu klienta. Równocześnie pozostaje prostym oraz przejrzystym nawet dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia
z ubezpieczeniami.

Więcej informacji na temat Sposobu na Przyszłość na stronie www.ingzycie.pl/sposob-na-przyszlosc

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy