Inwestycje

Unia wspiera rozwój małych firm

05.11.2008, 08:57
Unia wspiera rozwój małych firm

Unia Europejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców potrzebujących kapitału na rozwój nowych przedsięwzięć, jak i prywatnych inwestorów, działających na rynku PE/VC i obawiających się ryzyka inwestycji w młode spółki.

Fundusze typu PE/VC na rynkach rozwiniętych maja ugruntowana pozycję. Również w Polsce takie fundusze od wielu już lat wspierają rozwój dobrze rozwijających się przedsiębiorstw. Z reguły inwestycje funduszy skierowane są do firm będących w fazie rozwoju bądź ekspansji. Przedsiębiorstwa na takim etapie rozwoju generują już stosunkowo wysokie przychody, a także zyski, zatem ocena ich działalności i wyników jest podstawą decyzji inwestycyjnych funduszy PE/VC.

Istnieje jednak luka kapitałowa, zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich, która powoduje trudności z rozwojem młodych firm. Fundusze PE/VC niechętnie decydują się na inwestycje w przedsiębiorstwa, które powstały niedawno i nie mogą się jeszcze pochwalić wynikami i historią działalności. Często na takie projekty potrzeba stosunkowo niewielkich kapitałów i to również jest powodem niechętnego podejścia funduszy – niewielkie zaangażowanie środków = niewielki zysk z inwestycji, a analiza projektu kosztuje niemało. Banki również niechętnie udzielają wsparcia młodym firmom (w dobie obecnego światowego kryzysu systemu finansowego ten problem może się jeszcze mocniej dac we znaki) ze względu na brak historii i duże ryzyko inwestycyjne. Zatem pozyskanie kapitału na uruchomienie i rozwój młodej firmy stanowi poważny problem.

Dostrzegając te zależności, Unia Europejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców potrzebujących kapitału na rozwój nowych przedsięwzięć, jak i prywatnych inwestorów, działających na rynku PE/VC i obawiających się ryzyka inwestycji w młode spółki. Aby zachęcić prywatny kapitał do angażowania się w zaniedbany segment projektów typu seed czy start up, UE za pośrednictwem Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła sektorowy program operacyjny – działanie wspierające powstawanie funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital. Dofinansowanie to ma sprawić, iż prywatny kapitał przy wsparciu środkami unijnymi i budżetowymi chętniej będzie podejmował ryzyko inwestycji w firmy w fazie seed czy start up.

Jednym z funduszy, który otrzymał wsparcie za pośrednictwem PARP, jest Silesia Fund Sp. z o.. SKA, fundusz utworzony między innymi przez Secus Investment Sp. z o.o. Z kolei Secus Asset Management SA jest współwłaścicielem spółki zarządzającej funduszem Silesia. W tej chwili Fundusz jest w końcowym etapie tworzenia portfela inwestycyjnego. Ponad 60% środków, którymi Fundusz dysponuje zostało już przekazane firmom, a kolejnych kilka projektów jest w końcowej fazie ich opracowywania – przed końcem roku proces inwestycyjny będzie zakończony.

Ciekawym pomysłem, którym zainteresował się Fundusz, jest możliwość przesyłu sygnału telewizyjnego do końcowych odbiorców za pośrednictwem łącz internetowych (IPTV). Projekt taki realizuje młoda firma, uruchomiona w 2007 roku Play 5 SA z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Spółka działa na rynku małych i średnich lokalnych operatorów internetowych (tzw operatorów ostatniej mili), dostarczających końcowym odbiorcom sygnał internetowy. Ten rynek w kraju jest bardzo rozdrobniony, co powoduje, że duzi operatorzy telekomunikacyjni (np.UPC, Multimedia Polska, Aster City czy inne) nie są nim zainteresowani i jest na nim miejsce dla podmiotów takich jak Play 5. Play 5 dostarcza lokalnym operatorom internetowym (są tu ograniczenia techniczne – muszą istnieć odpowiedniej jakości łącza) sygnał TV, również w wysokiej rozdzielczości (HD). Jest to dosyć nowatorski pomysł na polskim rynku i przewagę konkurencyjną buduje się między innymi dzięki szybkości wprowadzenia tego typu usługi.

W grudniu 2007 roku Play 5 po kilku miesiącach przygotowań uruchomiła platformę testową i umożliwiła kilku pierwszym Klientom nieodpłatne korzystanie z niej, celem sprawdzenia jakości i poprawności działania. Testy przebiegły pomyślnie i kolejnym etapem było wprowadzenie platformy do sprzedaży komercyjnej. Na uruchomienie tego etapu konieczne już były środki, którymi pomysłodawcy i założyciele firmy nie dysponowali. W tym momencie Fundusz Silesia stał się akcjonariuszem Paly 5 (po analizie projektu oraz podpisaniu szczegółowej umowy inwestycyjnej – regulującej wzajemne zobowiązania akcjonariuszy oraz sposób wyjścia Funduszu ze Spółki) i umożliwił w ten sposób dalszy rozwój firmy.

Obecnie Play 5 prowadzi już komercyjną sprzedaż swoich usług, zdobywając kolejnych Klientów. W ciągu najbliższego roku firma powinna osiągnąć próg rentowności. W planach Spółki jest kolejny etap rozwoju, czyli zaoferowanie swoim partnerom biznesowym następnych usług, takich jak nowe kanały TV w jakości HD, usługi video na żądanie (VOD) czy uruchomienie nowej generacji przewodnika po programach (EPG).

Play 5 to tylko jedna spośród portfelowych spółek funduszu Selsia Fund. Takich spółek jest już 6 w portfelu a kolejnych kilka czeka w kolejce. Niewątpliwie zamysł Unii Europejskiej, aby poprzez wsparcie kapitałowe prywatnych przedsiębiorców zachęcić ich do inwestowania w młode, dynamiczne i perspektywiczne firmy, sprawdził się w praktyce.

Piotr Haczyk Wiceprezes Silesia Fund

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy