Wiadomości branżowe

W kwietniu najwyższa sprzedaż brutto i najmniejsza wartość odkupień w 2011 r.

Klienci Pioneer Pekao TFI kupili w kwietniu 2011 r. jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy o wartości ponad 457 mln zł, co była najwyższą wartością w tym roku. Równocześnie poziom odkupień był najmniejszy od początku 2011 r. i wyniósł 463 mln złotych.  

Sprzedaż netto okazała się minimalnie ujemna i wyniosła -5,8 mln złotych wobec -217 mln w marcu. Wzrosła wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI i wyniosła na koniec kwietnia 17,7 mld złotych.

Jednym z najpopularniejszych funduszy Towarzystwa w ubiegłym miesiącu był Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO, najnowsza propozycja z oferty Pioneer Pekao TFI. Fundusz ten w ciągu niecałych dwóch tygodni od rozpoczęcia działalności (tj. od 19 kwietnia br.) zdołał pozyskać 46,5 mln złotych.

– Początek drugiego kwartału wskazuje na powrót zainteresowania klientów funduszami inwestycyjnymi. Jednak ich uwaga nadal skupia się raczej na produktach bezpiecznych – funduszach  rynku pieniężnego, obligacji i ochrony kapitału.  Przy czym jednocześnie widać, że poziom akceptacji ryzyka powoli rośnie. Środki klientów trafiają do funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne, obligacje zagraniczne oraz na rynkach wschodzących – tłumaczy Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.  

W dalszym ciągu bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiąga fundusz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja, którego  wartość jednostki tylko w kwietniu wzrosła o 2,41 proc., a od początku roku 10,73 proc., co daje mu pierwsze miejsce w tej klasie funduszy.

Dobrze radzą sobie fundusze obligacyjne Pioneera.  Licząc od początku roku jednostka Pioneer Instrumentów Dłużnych wzrosła o 2,95 proc., a Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja o 2,31 procenta.

Dobre wyniki odnotował Pioneer Akcji Rynków Wschodzących – zyskując 5,07 proc. od początku roku, a  w ciągu ostatnich 12 miesięcy 13,2 proc. Jeszcze wyższą stopę zwrotu osiągnął Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych: 5,27 proc. od początku roku i prawie 17 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 


Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

 

 Kontakt dla mediów:

TALKING HEADS PR

Paweł Satalecki

pawel.satalecki@thpr.pl

Tel. + 48 513 099 035

 Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy