Bankowość

wynagrodzenie managera wyższego szczebla w Polsce

W ubiegłym roku średnie roczne wynagrodzenie managera wyższego szczebla w Polsce wynosiło 350 tys. EUR – wynika z badania Hay Group opublikowanego w marcowym numerze Harvard Business Review Polska. Oznacza to 5,5% wzrost w porównaniu do pensji sprzed roku. Mimo to polscy prezesi zarabiają ponad 3 razy mniej niż ich koledzy z Europy.

-Polski rynek wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej można porównać do łodzi, która przeszła sztorm i wraca na spokojne wody. Nie oznacza to jednak powrotu do poziomu z 2008 roku, czyli sprzed okresu spowolnienia gospodarczego ? tłumaczy Norbert Matusiak, konsultant w dziale badań wynagrodzeń Hay Group.

Z badania wynagrodzenia kadry zarządzającej przeprowadzonego przez Hay Group wynika, że w ubiegłym roku dynamika wzrostu zasadniczej pensji polskich prezesów wyniosła 5,5% i była zdecydowanie niższa niż przed kryzysem, kiedy to osiągała poziom 10%. Na korzyść zmienił się natomiast odsetek osób, których pensja w ciągu roku nie wzrosła. O ile w 2009 r. brak podwyżek deklarowało 40% respondentów, to w 2010 r. ich udział zmalał do 27%. Stałą tendencja jest również odmrażanie systemów premiowych, co w ubiegłym roku przełożyło się na wzrost wynagrodzeń całkowitych o ok. 20%. Tak duża zmiana jest jednak efektem niskiej bazy z lat 2008-2009, kiedy to przeciętny manager otrzymywał premię niższą o 35% w porównaniu z poprzednim okresem.

Analizy Hay Gruop pokazują jednocześnie, że polskie pensje znacząco odbiegają od europejskiego i światowego poziomu ? zarówno pod względem wysokości jak również struktury. O ile w 2010 r. rodzimy manager wyższego szczebla mógł liczyć na 350 tys. EUR rocznie, to w Wielkiej Brytanii zarobiłby ponad 1,3 mln EUR, w Szwajcarii ? 1,8 mln, a w Niemczech ? ponad 1,1 mln EUR.

-W naszym kraju najważniejszym elementem pakietu nadal pozostaje płaca zasadnicza ? twierdzi Matusiak – W innych krajach dużo większą część wynagrodzenia stanowią elementy zmienne i plany motywacyjne. Tam płaca zasadnicza, premia roczna oraz nagrody długoterminowe stanowią po mniej więcej 1/3 całkowitego wynagrodzenia prezesów. Tymczasem w Polsce płaca zasadnicza przekracza nawet 70%.

W Europie wynagrodzenie podstawowe stanowi 38% całkowitych zarobków CEO. Najniższy udział ma w pensjach zarządzających w Niemczech (28%), najwyższy (oprócz Polski) ? w Szwajcarów i Włochów (po 55%).

Raport opublikowany w marcowym wydaniu Harvard Business Review Polska powstał w oparciu o międzynarodowe badanie wynagrodzeń kadry zarządzającej przeprowadzone przez firmę Hay Group. W Polsce analiza objęła 1310 managerów (prezesów i członków zarządu) z 290 firm i była prowadzona przez 12 miesięcy ? pomiędzy wrześniem 2009 r. a wrześniem 2010 r.

*** Pobierz darmowy 19-stronicowy raport specjalny Harvard Business Review Polska: ?Jak odróżnić się od konkurencji?? Wejdź teraz na http://raporty.hbrp.pl/a2a8ec. ***

***
Harvard Business Review Polska jest polską edycją najbardziej prestiżowego magazynu o zarządzaniu na świecie. Od 2003 r. dostarcza polskim menedżerom przełomowych idei i najlepszych rozwiązań w obszarze zarządzania. Magazyn prezentuje praktyczne narzędzia i sprawdzone metody radzenia sobie zarówno z biznesową codziennością, jak i z niecodziennymi wyzwaniami. Publikowane artykuły na temat przywództwa, rozwoju, finansów, sprzedaży i marketingu, odkrywają ? nawet przed najbardziej doświadczonymi menedżerami ? nowe oblicze biznesu.

Similar Posts