Wiadomości branżowe

Wyniki Banku PEKAO SA w 2001 roku

Bank Pekao SA osiągnął w 2001 r. zysk netto w wysokości 1,261 miliardów zł i zysk brutto na poziomie 1,760 mld zł. Zysk netto jest więc wyższy od osiągniętego w 2000 roku aż o 65,2 procent, a zysk brutto o 56,4 procent.

Osiągnięcie takich wyników w 2001 r. możliwe było dzięki wypracowaniu wyższych o 579,3 mln zł dochodów oraz niższych o 84,1 mln zł kosztów.

Zysk netto wypracowany w IV kwartale 2001 r. był najwyższym od początku 1999 r. Wyniósł 358,0 mln zł – ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Osiągając 1261 mln zł zysku netto Bank Pekao SA przekroczył prognozowany na 2001 r wynik finansowy o 11 mln zł.

Rachunek wyników za 2001 r. w porównaniu z 2000 r. przedstawia poniższe zestawienie (mln zł):

  2001 2000 Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 2 821,0 2 647,2 6,6
Wynik z tytułu prowizji 1 133,9 947,2 19,7
Inne dochody nieodsetkowe* 711,2 471,5 50,8
Wynik na działalności bankowej 4 666,1 4 065,9 14,8
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 3,0 23,8 (87,5)
Dochody ogółem 4 669,0 4 089,7 14,2
Koszty działania (z amortyzacją) (2 199,3) (2 283,4) (3,7)
Wynik operacyjny przed rezerwami 2 469,8 1 806,4 36,7
Rezerwy netto (709,6) (681,6) 4,1
Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0,2 0,5 (62,3)
Zysk brutto 1 760,4 1 125,3 56,4
Obciążenie podatkowe (499,4) (362,1) 37,9
Zysk netto 1 261,0 763,2 65,2

* zawiera: przychody z akcji i udziałów, wynik na operacjach finansowych i wynik z pozycji wymiany

Osiągnięcia rynkowe

W 2001 r. Bank Pekao SA osiągnął między innymi następujące efekty w zakresie rozwoju działalności rynkowej:
– łączna liczba złotowych rachunków bieżących klientów detalicznych na koniec 2001 r. wyniosła ponad 2,8 mln (w tym rachunków Eurokonto – ponad 2,1 mln) i zwiększyła się od początku roku o ponad 200 tys. Liczba rachunków klientów korporacyjnych wyniosła prawie 313 tys. (wzrost o 4,5 tys.),
– na koniec 2001 r. klienci detaliczni posługiwali się ponad 3,5 mln, a korporacyjni prawie 94 tys. kart płatniczych. W 2001 r. liczba kart dla klientów indywidualnych wzrosła o niespełna 349 tys., natomiast dla klientów instytucjonalnych o 7,7 tys.,
– w 2001 r. Bank otworzył 62 nowe placówki. Kontynuowano jednocześnie prace nad restrukturyzacją sieci (w tym połączenia) mającą na celu obniżenie kosztów. Na koniec 2001 r. sieć Banku liczyła 812 placówek. Filie uruchamiane w 2001 r. ukierunkowane są głównie na obsługę klienta zamożnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
– w 2001 r. utworzono w oddziałach Banku 435 modułów VIP. Klienci VIP obsługiwani są w wydzielonych w ramach oddziałów pomieszczeniach, zapewniających komfort i dyskrecję w czasie wykonywania operacji bankowych. Koncepcja tego modelu zakłada zaoferowanie klientom profesjonalnego, indywidualnego doradztwa w aktywnym zarządzaniu pieniędzmi,
– w 2001 r. zainstalowano 199 nowych bankomatów, a ich łączna liczba na koniec grudnia 2001 r. wyniosła 956 szt.,
– powołano menedżerów klienta, którzy w 2001 r. objęli zindywidualizowaną obsługą blisko 30 tys. klientów korporacyjnych Banku w segmencie dużych, średnich oraz małych firm.

W IV kwartale 2001 r. Bank zaoferował swoim klientom między innymi następujące produkty:
– lokaty jedno, dwu, trzy, pięcio i dziesięcioletnie, związane ze zmianami przepisów podatkowych,
– kartę z odroczonym terminem płatności Pekao Shell. Dzięki temu, że karta ta jest opracowana i wdrożona z partnerem zewnętrznym, obok tradycyjnych funkcji karty płatniczej oraz pakietu usług dołączonych do karty oferowane są wartości dodane związane z uczestnictwem w programie lojalnościowym,
– usługę Tele Vip – rozszerzającą usługę do rachunku, która zwiększa komfort obsługi klienta VIP,
– usługę MoneyGram, dzięki której można przesyłać środki pieniężne w bardzo krótkim czasie. Dzięki MoneyGram pieniądze mogą być przesyłane pomiędzy każdą z 37 tysięcy lokalizacji w 150 krajach świata, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa, bez konieczności posiadania rachunku bankowego czy karty kredytowej.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy