Biznes Giełda

Wyniki za I półrocze 2014 roku Pragma Faktoring

Data publikacji: 2014-08-26
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Wyniki za I półrocze 2014 roku Pragma Faktoring
Kategoria: BIZNES, Giełda

25 sierpnia br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 roku Pragma Faktoring BIZNES, Giełda - 25 sierpnia br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r.

25 sierpnia br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r. Wyniki potwierdzają skuteczność wprowadzonej strategii, która zakłada budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością i rozproszeniem.

W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów netto o ponad 17%, wzrost wyniku na sprzedaży o ponad 34% i wyniku brutto o 69% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zgodnie ze strategią kluczową dla Grupy usługą jest faktoring. W raportowanym okresie Pragma Faktoring odnotowała w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wartości portfela faktoringowego o 37% i przychodów netto z transakcji faktoringowych o 37%.

„Budując portfel faktoringowy przywiązujemy ogromną wagę do systematycznego wzrostu jego dywersyfikacji, ponieważ w istotny sposób sprzyja to bezpieczeństwu i niskiej szkodowości portfela. Równie istotną wytyczną wynikającą ze strategii jest płynność i wysoka rotacja portfela” – podkreśla Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

O 31 proc. do wartości 226 mln zł zwiększyła się wartość kontraktacji w I półroczu 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W raportowanym okresie Pragma Faktoring S.A. nawiązała współpracę z 55 nowymi klientami.

„Dobra kondycja finansowa Grupy jest dowodem na to, że przyjęty model biznesowy się sprawdza. Zarząd pozytywnie ocenia pierwsze półrocze 2014 r., a sukcesywnie powiększana liczba nowych klientów od kliku kwartałów będzie podstawą do wzrostu przychodów w przyszłości” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

Grupa zwiększa skalę działania, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości sumy bilansowej. W stosunku do wartości na dzień 30.06.2013 roku wzrosła ona o 9%, do kwoty 103 797 tyś. zł.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Wyniki za I półrocze 2014 roku Pragma Faktoring BIZNES, Giełda - 25 sierpnia br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy