Inwestycje

Wywiad Jacka Rostowskiego dla Financial Times

Wywiad Jacka Rostowskiego dla Financial Times

Wywiad ministra Jacka Rostowskiego na stronie FT (video):

* Wejście do strefy euro 2012 było celem ambitnym ale realistycznym. To ciągle jest cel realistyczny, ale coraz bardziej ambitny. 2012 nie był nigdy celem dogmatycznym, przesunięcie o rok nie byłoby końcem świata.
* Fiskalnie Polska jest w stosunkowo komfortowej pozycji, ale i tak obecna sytuacja wymaga ostrożności i nie pozwala na aktywną politykę wydatkową.

Obniżka w maju to wciąż sprawa otwarta. Mirosław Pietrewicz chciałby szybkich cięć stóp

Spośród dwóch nowych wypowiedzi członków RPP jedna przywraca szanse na obniżkę a druga (Mariana Nogi) przypomina, że głównym argumentem za jej wstrzymaniem jest chęć poczekania miesiąc na projekcję inflacji i PKB. Mirosław Pietrewicz jeszcze kilka dni temu wydawał się być przekonany, że wstrzymanie się do czerwcowego posiedzenia, kiedy to Instytut Ekonomiczny NBP przedstawi Radzie raport o inflacji wraz z projekcjami jest dobrym pomysłem.

i022009024000001e101W zasadzie gdyby takie stanowisko utrzymał do głosowania, to przeforsowanie obniżki byłoby niezwykle trudne. Ostatnia jego wypowiedź przywraca cięcie o 25pb jako realną opcję (obecnie widzimy wynik głosowania 5:5 z decydującym głosem za obniżką prezesa). Wskazał on na potrzebę szybkich obniżek w stronę 3%.
Co to znaczy: Wskazanie na potrzebę szybkich cięć stopy przez Mirosława Pietrewicza poważnie zwiększa szanse na obniżkę o 25pb w maju.

Dziś dane BAEL o płacach, zatrudnieniu i aktywności zawodowej ludności za 1kw

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy