Wiadomości branżowe

Wyższe oprocentowanie lokat w Banku Pekao SA

Od 15 listopada b.r. Bank Pekao SA podnosi oprocentowanie 12 miesięcznej lokaty rentierskiej PRO z 4,5% do 5%. O 0,5 % podwyższone zostanie także oprocentowanie standardowych lokat terminowych 7, 9, 12, 24 i 36 miesięcznych o stałym oprocentowaniu. Podstawowym atutem lokaty rentierskiej PRO jest comiesięczna kapitalizacja i wypłata odsetek miesięcznie lub kwartalnie w zależności od preferencji

Od 15 listopada b.r. Bank Pekao SA podnosi oprocentowanie 12 miesięcznej lokaty rentierskiej PRO z 4,5% do 5%. O 0,5 % podwyższone zostanie także oprocentowanie standardowych lokat terminowych 7, 9, 12, 24 i 36 miesięcznych o stałym oprocentowaniu.

Podstawowym atutem lokaty rentierskiej PRO jest comiesięczna kapitalizacja i wypłata odsetek miesięcznie lub kwartalnie w zależności od preferencji klienta.

? To właśnie fakt, że odsetki z lokaty klienci mogą co miesiąc przeznaczać na swoje bieżące potrzeby zadecydował o tym, że nasz produkt spotkał się z ich dużym zainteresowaniem ? mówi Marcin Bednarski, Dyrektor Planowania i Controllingu w Pionie Bankowości Detalicznej i Zarządzania Siecią.

Podwyższeniu o 0,5% uległo także oprocentowanie lokat 7, 9, 12, 24 i 36 miesięcznych o stałym oprocentowaniu: 

Okres lokaty

Oprocentowanie

7- miesięczna

3,20 (poprzednia stopa ? 2,70)

9 ? miesięczna

3,40 (poprzednia stopa ? 2,90)

12 – miesięczna

3,60 (poprzednia stopa ? 3,10)

24 – miesięczna

3,80 (poprzednia stopa ? 3,30)

36 – miesięczna

4,00 (poprzednia stopa ? 3.50)

Standardowa oferta Banku dotyczy depozytów na kwotę mniejszą niż 20 000 zł. Dla rachunków lokat terminowych o wyższym wkładzie istnieje możliwość negocjowania znacznie wyższych niż standardowe stawek oprocentowania. Lokaty negocjowane stanowią ponad 50% wolumenu depozytów klientów indywidualnych w banku Pekao SA.

Mimo wzrostu stóp procentowych, Bank zdecydował się utrzymać preferencyjne oprocentowanie złotowych kredytów hipotecznych 5,55% w pierwszym roku kredytowania do końca 2004 roku. Stopa 5,55% jest poniżej wartości WIBOR.

15 listopada podwyższona o 50 punktów bazowych zostanie stopa bazowa Banku:
– stopa podstawowa Banku (stała i zmienna) do poziomu 19,25%;
– stopa bazowa Banku ? do poziomu 8,74%.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy