Wiadomości branżowe

Zamień dolary na euro!

Od 14 października br. Bank Pekao SA daje swoim klientom możliwość korzystnej zamiany niżej oprocentowanych lokat dolarowych na nowe Lokaty Dynamicznego Oszczędzania w euro, które są dużo bardziej zyskowne.

Lokata Dynamicznego Oszczędzania to dwa depozyty terminowe – dwuletni i trzyletni – o progresywnym oprocentowaniu. Minimalna kwota lokaty wynosi 250 euro. Lokaty są oprocentowane według stawek stałych, ustalonych w skali rocznej dla poszczególnych półrocznych okresów odsetkowych: do 6 miesięcy – 1,40 %, od 6 do 12 miesięcy – 1,50 %, od 12 do 18 miesięcy – 1,70 %, od 18 do 24 miesięcy – 2,20 %, od 24 do 30 miesięcy – 2,50 %, od 30 do 36 miesięcy – 2,75 %. Odsetki są naliczane co pół roku i przenoszone na rachunek bieżący w euro, w ramach którego prowadzona jest Lokata. Wypłata naliczonych odsetek może nastąpić począwszy od pierwszego dnia roboczego po ich naliczeniu.

Oprocentowanie Lokaty Dynamicznego Oszczędzania w EURO i porównanie z lokatą w USD:

Lokata Dynamicznego Oszczędzania

2 lata

3 lata

 

Lokata w USD

(opr. zmienne)

pierwsze 6 miesięcy

1,40%

1,40%

1,2%

kolejne 6 miesięcy

1,50%

1,50%

kolejne 6 miesięcy

1,70%

1,70%

1,25%

kolejne 6 miesięcy

2,20%

2,20%

kolejne 6 miesięcy

2,50%

1,35%

kolejne 6 miesięcy

2,75%

Dodatkową zachętą do zamiany są atrakcyjne warunki konwersji dolarów na euro – Bank będzie przeliczał dolary na złote i złote na euro według preferencyjnego kursu ustalanego na każdy dzień subskrypcji.

Nowa oferta ma skłonić klientów oszczędzających w dolarach amerykańskich do zamiany waluty depozytu na euro. Uważamy, że euro będzie się wzmacniać w stosunku do dolara, co daje naszym klientom możliwość zrealizowania wyższych zysków. Poza tym zbliża się data przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym w niedługim czasie wszystkie rozliczenia pieniężne na terenie Polski będą odbywać się w euro – mówi Dariusz Filar, główny ekonomista Banku Pekao SA.

Subskrypcja na Lokaty Dynamicznego Oszczędzania potrwa do 7 listopada 2002 r.(włącznie).

n

DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ USD NA EURO?

 • Oprocentowanie rachunków i lokat w EURO, które proponuje Bank Pekao SA jest znacznie wyższe niż dla depozytów w USD.

  • Bank Pekao SA wprowadza do oferty nową Lokatę Dynamicznego Oszczędzania o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.

  • Przez ostatnie lata kurs złotego do dolara właściwie się nie zmienił, a oprocentowanie było niskie (ze względu na obniżki stóp procentowych w USA).

  • Wielu ekonomistów uważa, że EURO będzie się wzmacniać w stosunku do USD daje to możliwość zrealizowania wyższych zysków.

  • Zbliża się data przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym w niedługim okresie przystąpienia Polski do strefy EURO. Wszystkie rozliczenia pieniężne na terenie Polski będą wtedy odbywać się w tej walucie.

  Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

  Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy