Wiadomości branżowe

Zgoda KNB dla Commerzbank AG strategicznego partnera BRE Banku SA

Z dniem 11 września 2003 r. Commerzbank AG strategiczny partner BRE Banku SA, posiadający 50% udział w jego kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego do wykonywania ponad 66%, nie więcej niż 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA. Decyzja Commerzbanku AG o zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w BRE Banku SA jest dowodem bardzo

Z dniem 11 września 2003 r. Commerzbank AG strategiczny partner BRE Banku SA, posiadający 50% udział w jego kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego do wykonywania ponad 66%, nie więcej niż 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA.

Decyzja Commerzbanku AG o zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w BRE Banku SA jest dowodem bardzo znaczącej pozycji i zaufania jakim BRE Bank został obdarzony przez swego głównego akcjonariusza i strategicznego partnera. Jest również sygnałem znaczenia jakie frankfurcki Bank przywiązuje do ekspansji w tej części Europy. BRE Bank jest największą inwestycją Commerzbanku w regionie Europy Środkowej, a fakt chęci zwiększenia zaangażowania kapitałowego potwierdza jego rosnącą rolę w planach rozwoju Commerzbanku, który będzie m.in. czerpał z bogatych doświadczeń BRE Banku na rynkach wschodnich i Europy środkowej. BRE Bank jest ceniony przez swego strategicznego partnera za bliskie kontakty z naszymi wschodnimi sąsiadami, a także zbudowanie wokół austriackiego Intermarket Bank AG czołowej europejskiej grupy faktoringowej, z wiodącymi pozycjami poszczególnych spółek na rynkach w Austrii, Węgrzech, Czechach, Słowacji i Polsce.

Plany zwiększenia przez Commerzbank zaangażowania kapitałowego w BRE Banku nabierają szczególnego znaczenia w kontekście bliskiego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. BRE Bank zyskuje tym samym światową renomę, uznanie i zaufanie jako bardzo bliski partner czołowej europejskiej instytucji finansowej jaką jest niewątpliwe Commerzbank.

Już niemal 9-letnia współpraca BRE Banku i Commerzbanku to przykład nie często spotykanej na polskim rynku bardzo bliskiej, a zarazem specyficznej współpracy i nadzoru właścicielskiego, opartego na dużej dozie zaufania Commerzbanku względem warszawskiej Centrali BRE Banku. BRE Bank zachowuje bowiem wysoką autonomię w zarządzaniu, a zaangażowanie ze strony Commerzbanku ma charakter uzupełniający i strategiczny, co jest raczej wyjątkiem w porównaniu do praktyki rynkowej innych inwestorów w Polsce.

Kolejnym przykładem ilustrującym bliskie więzi i rangę BRE Banku w ogólnej strategii Commerzbanku było objęcie 1 stycznia 2002 r. przez Prezesa Zarządu BRE Banku Wojciecha Kostrzewę funkcji Członka Zarządu Regionalnego Commerzbanku AG odpowiadającego za całość operacji bankowych Commerzbanku na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

BRE Bank jest przekonany, że wydana przez KNB zgoda na zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez Commerzbank zapoczątkuje nowy etap tak pomyślnie rozwijającej się już od niemal dekady współpracy obu banków. Priorytetem Zarządu BRE Banku na najbliższy czas jest dowiedzenie słuszności zamiarów strategicznego partnera, a tym samym zapewnienie stałego wzrostu organicznego Banku, skutkujące wzrostem jego wartości dla wszystkich akcjonariuszy, a także rychły powrót do ponadprzeciętnych w polskim sektorze bankowym zysków.

Etapy współpracy BRE Banku i Commerzbanku

W grudniu 1994 roku BRE Bank zawarł umowę o strategicznym partnerstwie z Commerzbankiem AG. W 1995 r. Commerzbank objął 21 proc. udziałów w kapitale akcyjnym BRE Banku. W 1996 roku nastąpiło zwiększenie udziałów Commerzbanku AG w kapitale akcyjnym BRE Banku do 33 proc., zaś w 1997 r. do 48,7 proc.

Od października 2000 r. zaangażowanie Commerzbanku w kapitale akcyjnym i głosach na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku wynosi 50,00 proc. Od tego czasu Commerzbank konsoliduje sprawozdania finansowe BRE Banku, a ponadto udzielił BRE Bankowi tzw. listu patronackiego (letter of comfort).

Od 1995 r. do połowy 2003 r. udział BRE Banku w polskim rynku wzrósł z 1,8% do 6,25% i charakteryzuje się dalszą tendencją wzrostową.

Podstawowe dane: BRE Bank i Commerzbank

Stan na 30.06.2003

BRE Bank (wyniki skonsolidowane)

Commerzbank (wyniki skonsolidowane)

Suma bilansowa

28,9 mld zł/6,5 mld EUR

401,6 mld EUR

Wynik netto

55,2 mln zł/12,8 mln EUR

 

73 mln EUR

Zatrudnienie*

3,0 tys.

 

28,3 tys.

Kapitalizacja

2,51 mld zł/ 0,57 mld EUR**

7,4 mld EUR**

* na koniec 2002 r.

** stan na 10.IX.2003

Commerzbank AG został założony jako Commerz- und Disconto-Bank w Hamburgu 26 lutego 1870 r., głównie przez kupców hanzeatyckich, bankierów handlowych i prywatnych. W 1873 r. powołano spółkę zależną London and Hanseatic Bank, która działała aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. W 1897 r. utworzono oddziały we Frankfurcie n. Menem i w Berlinie. Po przejęciu Berliner Bank w 1905 r. właśnie stolica Cesarstwa Niemiec, a nie Hamburg, stała się głównym polem działalności Commerz- und Disconto-Bank. Na przestrzeni zaledwie kilku lat instytucja stała się jednym z wiodących niemieckich banków.

Na początku 1940 r. nazwę banku oficjalnie zmieniono na Commerzbank Aktiengesellschaft pod firmą tą bank był powszechnie znany już wcześniej. W Niemczech Zachodnich w latach 1947-48 alianci nakazali przeprowadzenie dekoncentracji wielkich banków. W 1958 r. szereg podmiotów, które wcześniej wchodziły w skład Commerzbanku, mogło połączyć się ponownie. Rozwój gospodarczy Niemiec, tzw. cud gospodarczy, umożliwił również szybki rozwój sektora bankowego. W latach pięćdziesiątych Commerzbank otworzył za granicą najpierw szereg przedstawicielstw, a w latach sześćdziesiątych i w kolejnych dekadach liczne spółki zależne i oddziały. Oddział w Nowym Jorku, utworzony w 1971 r., był pierwszym oddziałem otwartym w Stanach Zjednoczonych przez niemiecki bank.

Jako bank uniwersalny Commerzbank działa w zakresie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Świadczy również specjalistyczne usługi za pośrednictwem licznych spółek zależnych zajmujących się leasingiem, zarządzaniem funduszami, nieruchomościami i inwestycjami kapitałowymi. Do wiodących spółek córek należy m.in. Bank comdirect, który jest jednym z wiodących maklerów on-line Europy. Główne rynki Commerzbanku to Niemcy i pozostałe kraje europejskie oraz Ameryka Północna. Wskutek postępującej integracji z Europą Środkowo-Wschodnią Commerzbank systematycznie zwiększa swoją działalność w tym regionie.

Dalszych informacji udziela: Małgorzata Ciesielska-Stefańczyk z-ca rzecznika prasowego BRE Banku

tel. (022) 829-02-98, fax (022) 829-02-97; e-mail: rzecznik.prasowy@brebank.com.pl

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy