Wiadomości branżowe

Zgoda KNF dla Szymona Midery

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 24 marca br. podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Zgoda została wyrażona na podstawie art. 22 b. pkt 1 Prawa bankowego, w myśl którego ?Powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego”.

Szymon Midera pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. od 2008 r., był odpowiedzialny za rozwój biznesu i sprzedaży, marketing oraz skarb. W tym czasie liczba Klientów Banku wzrosła z 0,5 mln do ponad 1,4 mln po III kw. 2014 r., a liczba prowadzonych przez Bank ROR wzrosła blisko 4-krotnie. Bank podwoił też saldo kredytów i depozytów ? odpowiednio do poziomu 5,0 mld zł i 5,1 mld zł po III kw. 2014 r.  

Od  19 stycznia 2015 r., Szymon Midera pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego, po rezygnacji z funkcji poprzedniego Prezesa Zarządu Banku – Tomasza Bogusa.

Wcześniej Szymon Midera  był przez 7 lat związany z BRE Bankiem, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Marketingu i Rozwoju Biznesu mBanku oraz Wicedyrektora Departamentu Marketingu i Relacji Inwestorskich w BRE Banku. 

Ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Etnologię na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto jest absolwentem Executive MBA Program w PAM Center organizowanego przy współpracy z Towson University i Robert H. Smith School of Business, a także Advanced Management Programme, INSEAD, we francuskim Fontainebleau.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy