Wiadomości branżowe

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów dla klientów korporacyjnych

Bank Pekao SA zmniejsza stawki oprocentowania złotowych kredytów i lokat oraz rachunków bieżących dla klientów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytów spada od 1 do 2 p.p., czyli bardziej niż depozytów, których

Bank Pekao SA zmniejsza stawki oprocentowania złotowych kredytów i lokat oraz rachunków bieżących dla klientów korporacyjnych. Oprocentowanie kredytów spada od 1 do 2 p.p., czyli bardziej niż depozytów, których oprocentowanie zmniejsza się od 1 do 1,75 p.p. Dodatkowo Bank Pekao SA wprowadza specjalną, wyjątkowo atrakcyjną stopę oprocentowania kredytów dla małych firm, która jest aż o 4,25 p.p. niższa niż standardowa stopa podstawowa Banku.

Największe redukcje dotyczą kredytów dyskontowych (dyskonto weksli, skup wierzytelności handlowych faktoring oraz skup wierzytelności leasingowych), których oprocentowanie spadnie o 2 p.p. Tak duża obniżka wynika z przekonania Banku Pekao SA, iż ta grupa kredytów ma decydujące znaczenie dla przedsiębiorców w okresie słabszej koniunktury gospodarczej, bo znakomicie ułatwia utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Zdecydowanemu obniżeniu ulega także oprocentowanie pozostałych kredytów dla klientów korporacyjnych. Podstawy wysokości oprocentowania kredytów, czyli stopa bazowa i stopa podstawowa Banku zostają obniżone o 1 i 1,5 p.p.

Oprocentowanie lokat zmniejsza się w różnym stopniu od 1,1 dla lokat 1-tygodniowych do 1,75 dla lokat 36-miesięcznych i dłuższych. Oprocentowanie rachunków bieżących zmniejszyło się o 0,7 lub 0,8 p.p.

Nowa stawka stopy bazowej kredytów oraz oprocentowania lokat terminowych i rachunków bieżących obowiązują od 6 lutego 2002 r. Zmiana oprocentowania dyskonta weksli, skupu wierzytelności handlowych (faktoring) i skupu wierzytelności leasingowych wejdzie w życie 19 lutego 2002 r, a nowa stawka stopy podstawowej Banku od 15 marca 2002 r.

Tanie kredyty dla małych firm

Chcąc zaproponować wyjątkowo atrakcyjne warunki kredytowania firmom małym, rozwijającym się i potrzebującym kapitału, Bank Pekao SA wprowadza nową preferencyjną stopę podstawową kredytów dla małych firm. Jej wysokość wynosi 16,5 proc. czyli jest aż o 4,25 p.p. niższa od aktualnej standardowej stopy podstawowej Banku.

“Stopa Przedsiębiorca” obowiązywać będzie w stosunku do kredytów zawartych od 18 lutego 2002r. do 30 kwietnia 2002r. dla firm, które należą do segmentu “mikro przedsiębiorstw” lub “małych przedsiębiorstw” (o przychodach rocznych do 10 mln zł) i zawrą umowę o kredyt obrotowy do 1 roku w rachunku kredytowym, w kwocie nie większej niż 100 tys. zł łącznie.

Szczegółowo nowe stawki dla poszczególnych produktów:

Depozyty terminowe w PLN
(obowiązuje od 6 lutego 2002 r.)
[termin / oprocentowanie]
1-tygodniowe – stałe 2,90%
2-tygodniowe – stałe 3,80%
3-tygodniowe – stałe 4,70%
1-miesięczne – stałe 5,90%
2-miesięczne – zmienne 6,00%
3-miesięczne – zmienne 6,10%
6-miesięczne – zmienne 6,20%
12 miesięczne – zmienne 6,35%
24-miesięczne – zmienne 6,70%
36-miesięczne – zmienne 7,00%

Rachunki bieżące w PLN
(obowiązuje od 6 lutego 2002 r.)
[rodzaj rachunku / oprocentowanie]
rachunki bieżące i pomocnicze – do 0,20%
EUROKONTO BUSINESS – 1,30%
rachunki bieżące w Pakiecie Business Lider – do 1,30%

Kredyty w PLN
(obowiązuje od 6 lutego 2002 r.)
[rodzaj kredytu / oprocentowanie]
stopa bazowa – 9,50
inwestycyjny kredyt budowlany DOM
a) do 5 lat – od 10,00
b) od 5 lat – od 11,50

Kredyty w PLN
obowiązuje od 18 lutego 2002 r.)
[rodzaj kredytu / oprocentowanie]
preferencyjna stopa oprocentowania dla małych firm – 16,50.
kredyt obrotowy w rachunku kredytowym oparty o stopę preferencyjną – od 16,50.

Kredyty w PLN
(obowiązuje od 19 lutego 2002 r.)
[kredyt – pożyczka / oprocentowanie]
Dyskonto weksli
a) z prawem regresu – od 15,87
b) bez prawa regresu – od 18,22

Skup wierzytelności handlowych (faktoring)
a) niepełny – od 15,87
b) pełny – od 18,22

Skup wierzytelności leasingowych
a) z prawem regresu – od 15,87
b) bez prawa regresu – od 18,22

Kredyty w PLN
(obowiązuje od 15 marca 2002 r)
[kredyt – pożyczka / oprocentowanie]
stopa podstawowa Banku
a) stała – 18,75
b) zmienna – 19,75
kredyt dla przedsiębiorców
– wg stałej stopy procentowej – od 18,75
– wg zmiennej stopy procentowej – od 19,75
– oparty na stawce referencyjnej – WIBOR 1M lub 3M + marża.
kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców:
– oparty na zmiennej stopie podstawowej – od 19,75
– oparty na stawce referencyjnej – średni WIBOR 1M + marża
kredyt na zakup środków transportu:
– wg stałej stopy procentowej – od 17,75
– wg zmiennej stopy procentowej – od 18,75
kredyt na zakup papierów wartościowych – od 14,50

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy