Biznes Giełda

Zysk netto MLP Group w I kwartale wyniósł 113 mln zł

Data publikacji: 2020-05-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Zysk netto MLP Group w I kwartale wyniósł 113 mln zł
Kategoria: BIZNES, Giełda

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk netto MLP Group w I kwartale wyniósł 113 mln zł BIZNES, Giełda - MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła do poziomu 1,05 mld zł, co koresponduje z wyceną nieruchomości inwestycyjnych brutto, która zwiększyła się przez trzy pierwsze miesiące 2020 roku o 12% do 2,14 mld zł.

MLP Group pozostaje w dynamicznym trendzie wzrostowym. Bogata oferta powierzchni magazynowych jest stale zwiększana. Strategicznym celem Grupy pozostaje ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii.  

– Pierwszy kwartał br. był dla nas bardzo udany. Pomimo panującej na świecie niepewności ekonomicznej związanej z pandemią koronawirusa, osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. Aktualna sytuacja gospodarcza nie miała wpływu na naszą działalność operacyjną. Inwestycje realizowaliśmy zgodnie z harmonogramem, podpisywaliśmy nowe umowy najmu, a najemcy regulowali terminowo wszystkie należności wynikające z zawartych umów. Biznes cały czas prowadzimy „as usual”. Co warte podkreślenia kontrybucja operacji europejskich na wyniki finansowe, szczególnie w Niemczech, będzie miała coraz istotniejszy wpływ na wyniki Grupy. Jest to już wyraźnie widoczne w wynikach pierwszego kwartału. Zakładamy, że wartość osiąganych przychodów i aktywów w Polsce oraz w Europie zrównoważy się do 2023 roku – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszym kwartale 2020 roku uzyskał 42,8 mln zł przychodów, czyli 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. MLP Group zanotowało jednocześnie 191,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem ponad ośmiokrotnie lepszym w ujęciu r./r.. Na znaczącą poprawę pozytywny wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł ponad 171,6 mln zł. Na wzrost wartości godziwej nieruchomości największy wpływ miały poniesione nakłady na prace budowlane w realizowanych parkach, zawarcie nowych umów najmu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych obiektów. Istotne znaczenie miała również deprecjacja polskiej waluty o 6,9% względem euro. 

MLP Group zanotowało jednocześnie blisko dziewięciokrotny wzrost zysku netto do 112,6 mln zł względem 12,9 mln zł uzyskanych w pierwszym kwartale 2019 r. Z tego kontrybucja działalności na rynku niemieckim wyniosła ponad 40%. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec marca
2020 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,05 mld zł, czyli o 12% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła przez pierwsze trzy miesiące roku o 12% do 2,14 mld zł.

W pierwszym kwartale 2020 r. deweloper zakończył budowę blisko 60 tys. m2. W efekcie na koniec marca br. Grupa oferowała blisko 645 tys. m2 gotowej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach powierzchni wybudowanej był na bardzo niskim poziomie około 3%. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku zawarte zostały nowe umowy najmu na 44,3 tys. m2. Spowodowało to, że łączna powierzchni wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do 737,8 tys. m2. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m2. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech, Rumunii i Austrii.

Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 branża magazynowa pozostaje silna i perspektywiczna.
– Zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny utrzymuje się na wysokim poziomie. Według danych rynkowych łączna podaż na polskim rynku przekroczyła już poziom 19 mln m2. Duży popyt pochodzi od firm z sektora e-commerce, ale także od firm logistycznych i handlowych. Niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem, w średniej i długiej perspektywie, znacznie zwiększy sprzedaż sklepów internetowych kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych. W efekcie zwiększy się również istotnie zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Zysk netto MLP Group w I kwartale wyniósł 113 mln zł BIZNES, Giełda - MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy